ПРАВИЛНИК 2019-2020

Правилник о оцењивању 2019-2020

Правилник о дискриминацији

Правилник о обављању друштвено корисног рада,односно хуманитарног рада

Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о изменама и допунама правилника о васпитној, васпитној-дисциплинској и материјалној одговорности ученика ОШ Петар Кочић

Правилник о изменама и допунама правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности деце и ученика за време боравка у школи и свим активностима ван школе 

Правилник о похваљивању и награђивању ученика у  ОШ Петар Кочић