Заштита података о личности

Установа је донела решење о именовању одговорног лица за заштиту података о личности.