Јавне набавке у школској 2017/18. г.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН мале вредности бр. 1.2.1-2/17

Измена Позива за подношење понуда за ЈН бр. 1.2.1-2/17

Измена Конкурсне документације за ЈН бр. 1.2.1-2/17

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позив за подношење понуда у поступку ЈН мале вредности број 1.2.1-2/17 за набавку услуга организације и реализације наставе у природи 

Конкурсна документација за ЈН мале вредности - настава у природи ученика ЈН бр. 1.2.1-2/17

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1.3.3/17

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1.3.1/17

Пред вама су одлуке о обустави поступка за јавну набавку радова - санација фасаде и санација и уређење школског дворишта. 

Одлука о обустави поступка у отвореном поступку јавне набавке радова - енергетска санација фасаде ЈН бр. 1.3.3/17

Одлука о обустави поступка у отвореном поступку јавне набавке радова - санација одвођења атмосферских вода и уређење школског дворишта ЈН бр. 1.3.1/17

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позив за подношење конкурсне документације за јавну набавку радова - санација одвођења атмосферских вода и уређење школског дворишта ЈН бр. 1.3.1/17

Конкурсна документација за јавну набавку радова - санација одвођења атмосферских вода и уређење школског дворишта ЈН бр. 1.3.1/17

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позив за подношење конкурсне документације за јавну набавку радова - енергетска санација фасаде - ЈН бр. 1.3.3/17

Конкурсна документација за јавну набавку радова - енергетска санација фасаде - отворени поступак

Опширније: Јавне набавке у школској 2017/18. г.