Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

о образовању Kомисије за јавну набавку

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за јавну набавку мале вредности обликована по партијама, ради закључења оквирног споразума – Екскурзије и наставе у природи, редни број ЈН 01/19, ознака из ОРН 63516000 – услуге организације путовања.

О Д Л У К У

О Д Л У К У

о покретању поступка јавне набавке

         ПОКРЕЋЕ СЕ поступак јавне набавке мале вредности, обликован по партијама, ради закључења оквирног споразума – Екскурзије и наставе у природи, редни број ЈН 01/19 ознака из ОРН 63516000 – услуге организације путовања.

Јавне набавке у школској 2018/2019. години

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА о ЈН мале вредности за набавку услуга организације и реализације екскурзије 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 1.3.1/18 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.3.1/18

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНОМ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 1.2.1/18 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАСТАВА У ПРИРОДИ УЧЕНИКА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.1/18

Јавне набавке - питања и одговори

Република Србија
Град Београд
Основна школа „Петар Кочић“
Првомајска 79
11080 Београд
https://ospetarkociczemun.rs/

Број: 142/1

20.02.2018. године

 ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.2.1-2/17 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

       

ПИТАЊЕ:

Поводом јавне набавке организације и реализације наставе у природи (Дивчибаре), занима нас који су планирани обиласци културно-историјских комплекса, како би сачинили комплетну понуду.

ОДГОВОР:

 Током трајања наставе у природи нису предвиђени обиласци културно-историјских комплекса.

                                                                                                                                                 Комисија за јавну набавку