О Д Л У К У о додели уговора

О закључењу оквирног споразума

Услуга достављања припремљених оброка у школу

Редни број јавне набавке ЈН 02/19

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

01/20

О Д Л У К У о јавној набавци

О закључењу оквирног споразума

Ескурзија и настава у природи

Редни број јавне набавке ЈН 01/19