Јавне набавке у школској 2017/18. г.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН мале вредности бр. 1.2.1-2/17

Измена Позива за подношење понуда за ЈН бр. 1.2.1-2/17

Измена Конкурсне документације за ЈН бр. 1.2.1-2/17

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позив за подношење понуда у поступку ЈН мале вредности број 1.2.1-2/17 за набавку услуга организације и реализације наставе у природи 

Конкурсна документација за ЈН мале вредности - настава у природи ученика ЈН бр. 1.2.1-2/17

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1.3.3/17

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1.3.1/17

Пред вама су одлуке о обустави поступка за јавну набавку радова - санација фасаде и санација и уређење школског дворишта. 

Одлука о обустави поступка у отвореном поступку јавне набавке радова - енергетска санација фасаде ЈН бр. 1.3.3/17

Одлука о обустави поступка у отвореном поступку јавне набавке радова - санација одвођења атмосферских вода и уређење школског дворишта ЈН бр. 1.3.1/17

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позив за подношење конкурсне документације за јавну набавку радова - санација одвођења атмосферских вода и уређење школског дворишта ЈН бр. 1.3.1/17

Конкурсна документација за јавну набавку радова - санација одвођења атмосферских вода и уређење школског дворишта ЈН бр. 1.3.1/17

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позив за подношење конкурсне документације за јавну набавку радова - енергетска санација фасаде - ЈН бр. 1.3.3/17

Конкурсна документација за јавну набавку радова - енергетска санација фасаде - отворени поступак

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обавештење о закљученом уговору за извођење наставе у природи

Обавештење о закљученом уговору за извођење екскурзије, наставе у природи и излета 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга - извођење наставе у природи ЈН 1.2.1-3/17

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позив за подношење понуда за набавку услуга - извођење наставе у природи ЈН бр. 1.2.1-3/17

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - извођење наставе у природи ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 1.2.1-3/17

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пред вама су Одлука о обустави поступка у поступку јавне набавке мале вредности услуга  - извођење екскурзије, наставе у природи и излета, ЈН бр. 1.2.1-2/17 Партија број 2 и  Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга - извођење екскурзије, наставе у природи и излета, за потребе ОШ "Петар Кочић" из Земуна. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Овде преузмите ОБЈАВЉЕН ПОЗИВ и КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за јавну набавку услуга - извођење екскурзије, наставе у природи и излета, обликована у 8 партија ЈН бр. 1. 2. 1-2/17. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Овде можете погледати објављен позив и конкурсну документацију за јавну набавку услуга - извођење наставе у природи и излета ЈН бр. 1. 2. 1/17. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________