Јавне набавке - питања и одговори

Република Србија
Град Београд
Основна школа „Петар Кочић“
Првомајска 79
11080 Београд
https://ospetarkociczemun.rs/

Број: 142/1

20.02.2018. године

 ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.2.1-2/17 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

       

ПИТАЊЕ:

Поводом јавне набавке организације и реализације наставе у природи (Дивчибаре), занима нас који су планирани обиласци културно-историјских комплекса, како би сачинили комплетну понуду.

ОДГОВОР:

 Током трајања наставе у природи нису предвиђени обиласци културно-историјских комплекса.

                                                                                                                                                 Комисија за јавну набавку