ДОКУМЕНТАЦИЈА

У прилогу је ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈН поступак исхране ученика :

1. Одлука о покретању поступка
2. Одлука о формирању Комисије за спровођење поступка (треба додати имена других чланова Комисије)
3. Изјава чланова Комисије да нису у сукобу интереса (треба додати имена других чланова Комисије)
4. Позив за подношење предлога
5. Тендерска документација