Мирослављево јеванђеље

У уторак, 10.06.2014. године у нашој школи отворена је изложба фототипског издања Мирослављевог јеванђеља.
ОШ „Петар Кочић“ и књижара „Мала велика књига“ представиле су фототипско издање наше најстарије ћириличне књиге МИРОСЛАВЉЕВОГ ЈЕВАНЂЕЉА:
- пројекцијом филма „У почетку беше реч“ Бошка Савковића о историјском путу Мирослављевог јеванђеља;
- презентацијом фототипског издања;
- изложбом пратећих фотографија „Пут Мирослављевог јеванђеља“.
О Јеванђељу и настанку првог комплетног фототипског издања говорио је Радмило Мулић, најстарији новосадски књижар, овлашћени промотер овог издања.

Излагање фототипског издања Мирослављевог јеванђеља подржали су Савет родитеља и Тим за културну и јавну делатност.                                                                                                                                                                                                                 Весна Босић, библиотекарка

123

jevandjelje1