Доживљаји мачка Тоше

 • Штампа

Наставна јединица: „Доживљаји мачка Тоше“ Бранко Ћопић

Тип часа: утврђивање

Корелација: библиотека

Реализатори: библиотекар и учитељи

Циљеви и задаци часа:

Основни циљ овог часа јесте проширивање знања након обраде романа „Доживљаји мачка Тоше“. Ученици решавају разноврсне задатке разменом мишљења. У процесу рада остварују се следећи циљеви:

- развијање говорне културе,

- вештине вођења дијалога,

- презентација и јавно наступање,

- развијање књижевне културе,

- вежбе писања порука.      

Образовно-васпитни задаци:

- процењивање и вредновање људских особина,

- подстицање маштовитости ученика,

- развијање емпатије,

- како исправно поступати у животу.

Главни кораци за припрему часа: учитељи бирају по два ученика из сваког одељења; изабрани ученици самостално осмишљавају улогу лика из дела коју су сами изабрали; библиотекарка на додатним часовима помаже деци да што боље припреме свој сценски наступ; деца самостално израђују маске.

Ток часа:

Уводни део: библиотекарка са децом обнавља причу „Доживљаји мачка Тоше“. Деца записују тему часа, а учитељ их припрема за тумачење устаљених израза који се у причи јављају.

Главни ток часа: даје се одговор на питање шта су устаљени изрази и библиотекарка на табли записује десет најинтересантнијих израза које су ученици изабрали. Сваки записани израз се тумачи и појашњава.

Устаљени изрази:

 1. Мачка у џаку
 2. Тамо где је ђаво рекао лаку ноћ
 3. Мачји кашаљ
 4. Ићи по танком леду
 5. Вук у јагњећој кожи
 6. Омастити бркове
 7. Као да су ти вране попиле мозак
 8. У страху су велике очи
 9. Обрао си зелен бостан
 10. Слажу се као рогови у врећи

 

Најважнији део часа за ученике је сценски приказ дела. Изабрани ученици уз музичку пратњу, кореографију и уређену сцену и маске изводе своју представу. Они се уживљавају у своје улоге и представљају као јунаци из Ћопићевог романа за децу.

             tosa  tosa1  tosa2  tosa4  tosa3  

Завршни део: писање порука и утисци ученика и родитеља о сценском наступу и оваквом типу реализације часа.

Реализатори: Весна Босић, Љиља Јовановић, Весна Корица, Љубица Панић и ученици другог разреда