Како писати Дневник читања

Без обзира да ли учествујете у читалачкој манифестацији "Читалчка значка" или не, требало би да редовно водите белешке о прочитаним књигама. Важно је читати с оловком у руци и записивати све што вам привуче пажњу и подстакне на размишљање. У Читалачки дневник обично се уносе:
- назив дела;
- кратка биографија писца;
- утисци о прочитаном делу;
- ликови и њихове особине;
- композиција дела или кључни моменти у току радње;
- важне поруке;
- неке лепе реченице, мисли, афоризми, пословице;
- објашњење непознатих речи и сл. 
Читалачки дневник ученика који учествују у такмичењу "Читалачка значка" морао би да представља учеников лични доживљај прочитаног и аутентично представљање утиска који је на њега оставило одређено књижевно дело. Дневник мора да садржи списак литературе која се чита у одређеном узрасту, битније податке о писцу, преписане изабране песме (ученици млађег узраста), запажања о прочитаном делу (утисци, осећања, занимљива и необична места, нешто о ликовима, току радње или неким другим уметничким чиниоцима - у складу са сопственим доживљајем прочитаног) и илустрације прочитаних дела. Ученици могу да Дневник осмисле и украсе или га представе у свесци у којој обично воде белешке о прочитаним књигама, у Дневнику из претходних година, као сопствену иновацију у облику књиге, сликовнице или на неки други начин, онако како их машта поведе кроз њихов читалачки свет.