Библиотека

biblioteka

О библиотеци

Школска библиотека је стара колико и школа. Прве књиге ове библиотеке биле су уџбеници на немачком језику (неколико је сачувано до данас), да би тек после Првог светског рата библиотека прерасла у ђачку библиотеку.

Фонд библиотеке данас је око 12300 јединица грађе, коју чине не само књиге, већ и звучне читанке, ЦД и ДВД издања.

Библиотека је смештена у простору нове школске зграде поред зборнице. Располаже са читаоницом од 12 места, рачунаром и интернетом. Ученицима, наставницима, стручним сарадницима и родитељима на располагању је комплетна лектира за основну школу, дечија белетристика, сликовнице, стручна литература, уџбеници, енциклопедије, речници, штампа – углавном дечја, а од школске 2011/12. године постоји кутак за књиге из пројекта ДИЛС намењен наставницима, сарадницима и ученицима који раде, тј. уче по посебним програмима. На овај начин библиотека се укључила у активности развоја подршке увођењу иновативних решења у делу образовања ромске деце, деце са инвалидитетом и сметњама у развоју, као и посебно надарене деце.

Наша библиотека активан је учесник свих културних и јавних дешавања у школи, где се организују књижевни сусрети, концерти, фестивали науке, промоције књига и издавача, разне радионице, литерарне вечери и сл. Ученици од првог до осмог разреда учествују у манифестацији „Читалачка значка“ на којој се сваке године на нивоу школе такмичи од 80 до 100 учесника, а ученици трећег и седмог разреда су чланови највећег дечијег жирија на свету у оквиру дечје критике „Доситејево перо“. Такође, сваке године ученици млађих разреда праве своју књигу. Важно је истаћи да у овом стварању књига учествује сваки ученик из свих одељења од првог до четвртог разреда – деца самостално на часовима српског језика, ликовне културе и одељењске заједнице од корице до корице праве књиге, које су изложене у простору школске библиотеке. Радионице које се најдуже памте су „Радионица баснописаца“ за ученике трећег и „Доживљаји мачка Тоше“ за ученике другог разреда.

У оквиру библиотеке израђује се и издаје школски лист „КОЧИЋКО“.

Сви ученици школе су чланови школске библиотеке. Чланство у библиотеци је бесплатно, а добијањем чланске карте ученици прихватају правила понашања библиотеке. Правила понашања су регулисана Правилником о раду школске библиотеке, а на предлог Ученичког парламента.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

 • говори тихо, не ометај друге кориснике и не прави буку
 • док си у библиотеци немој користити храну и пиће
 • ако је гужва, без гурања сачекај свој ред
 • одабрану књигу дај библиотекару
 • књиге које си разгледао врати на своје место
 • пажљиво поступај са књигом и врати је неоштећену
 • по позајмљеним књигама немој писати и подвлачити
 • позајмљену књигу можеш задржати 15 дана
 • обавезно прочитај књигу коју си позајмио и врати је на време
 • рок за читање може бити продужен
 • надокнада изгубљене или оштећене књиге регулисана је Правилником о раду школске библиотеке

Из школске библиотеке могу се позајмити све књиге, осим:

 • енциклопедија;
 • речника;
 • старих и ретких књига;
 • приручника;
 • правилника;
 • штампе;
 • аудио-визуелне грађе.

Библиотекар

Библиотека има једног библиотекара који са корисницима ради понедељком и средом од 12.00 до 18.00 ч, а уторком, четвртком и петком од 09.00 до 15.00 часова. Осим позајмице књига корисници у том времену могу користити читаоницу и интернет.

bilblioteka2