Дуга

Пројекат „Учимо и дружимо се“ омогућује посебну подршку ученицима из осетљивих група. Школа годинама сарађује са Центром за добровољни рад „Дуга“ и под покровитељством Секретаријата за омладину реализују се додатне активности у школи и излети са Домом за незбринуту децу „Јован Јовановић Змај“ и ОШ „Соња Маринковић“.

У пројектним активностима сваке школске године учествује око 100 ученика од петог до осмог разреда.

Школа је изузетно задовољна активностима које су спроведене и радом волонтера. Овакав начин рада представља значајну помоћ у превазилажењу многобројних проблема, које имају одређени ученици, у прилагођавању на школски рад и напредовању у школи. Посебне резултате даје рад волонтера са ученицима који отежано усвајају градиво предвиђено наставним планом и програмом.