Програм превенције проблема у понашању ученика

Програм је заснован на савременим принципима развојне превенције проблема у понашању деце и омладине. Осмишљен је од стране Одељења за превенцију и третман поремећаја понашања Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду. Уз континуиране модификације и унапређивања, од 2008. године спроводи се у више београдских основних школа, при чему је непосредна реализација програмских активности поверена управо студентима Одељења, будућим специјалним педагозима у сарадњи са школом.

Идејно се базира на поставци да се стварање услова за позитиван развој деце и омладине, као основни циљ превентивног деловања, може остварити унапређивањем квалитета праксе превенције проблема у понашању ученика у школи кроз информисање и едукацију ученика.Реализује се кроз низ тематских предавања, радионица и фокус група. Примарно је усмерен на јачање протективних фактора који својим деловањем могу умањити штетне последице изложености ученика низу школских и вршњачких фактора ризика.

Наша школа учествовала је у Програму још док је био у зачетку и због остварених позитивних разултата сарадња је настављена. Програм се остварује у старијим разредима(6,7, и 8.). Распоредом активности програма у школи координишу психолог и педагог.

Тијана Павловић, педагог