Распоред писмених и контролних задатака разредна настава 2018/2019. г.

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА
ПРВИ РАЗРЕД
ШКОЛСКА 2018/19.ГОД.

 Распоред писмених провера за 1. полугодиште школске године 2018/2019.

Назив предмета 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Српски језик + +
Математика + + + + + + +
СОН + + +
Енглески језик + +
*ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
I razred
Progress check 1 ( units 1-3) - 25. oktobar ( 8. nedelja)
Progress check 2 ( units 4-6) - 21. januar ( 21. nedelja)
                                                           РАСПОРЕД ПРОВЕРА ЗНАЊА   ДРУГИ РАЗРЕД ШК 2018/19.ГОД.
                                                                                           ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

месец

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА СВЕТ ОКО НАС
септембар

5.9.2018.

Иницијални тест

6.9.2018.

Иницијални тест

26.9.2018.

4.9.2018.

Иницијални тест

октобар 16.10.2018.

9.10.2018.

22.10.2018.

 

новембар

30.11.2018.

6.11.2018.

26.11.2018.

8.112018.
децембар 28.12.2018.   18.12.2018.
јануар

21.1.2019.

*Напомена: Распоред провера знања је подложан променама у зависности од потребе                                                                       

                                                                                                 Разредно веће другог разреда

 *ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - други разред

                                                               ТРЕЋИ РАЗРЕД - ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА

Назив предмета 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Српски језик + + + +   +
Математика +   +     +   + +   +
Природа и друштво + + +     + +   +
Енглески језик + +  


*Напомена: Распоред провера знања је подложан променама у зависности од потребе

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА 4. РАЗРЕДПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК

28. 9. 2018. 4. недеља Провера степена усвојености градива обрађеног у септембру
24. 10. 2018. 8. недеља Први писмени задатак
31. 10. 2018. 9. недеља Провера степена усвојености градива обрађеног у октобру
30. 11. 2018. 13. недеља Провера степена усвојености градива обрађеног у новембру
21. 12. 2018. 16. недеља Други писмени задатак
27. 12. 2018. 17. недеља Провера степена усвојености градива обрађеног у децембру
29. 1. 2019. 22. недеља Провера степена усвојености градива обрађеног у јануару

МАТЕМАТИКА

18. 9. 2018. 3. недеља Природни бројеви до милион
4. 10. 2018. 5. недеља Скуп природних бројева N и скуп N0
5. 11. 2018. 10. недеља Први писмени задатак
19. 11. 2018. 12. недеља Израчунавање површине квадрата и правоугаоника
26. 12. 2018. 17. недеља Други писмени задатак
28. 1. 2019. 22. недеља Својства коцке и квадра; Мрежа за модел коцке и квадра; Израчунавање површине коцке и квадра

ПРИРОДА И ДРУШТВО

16. 10. 2018. 7. недеља Моја домовина део света
11. 12. 2018. 15. недеља Сусрет са природом
19. 2. 2019. 23. недеља Србија у средњем веку; Распад Српског царства; Сеобе Срба

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

25. 10. 2018. 8. недеља Тест 1
17. 12. 2018. 16. недеља Тест 2