Распоред контролних и писмених - разредна настава- друго полугодиште 2019.

Распоред контролних вежби за друго полугодиште школске 2018/2019.

Распоред писмених провера за први разред 2. полугодиште школске године 2018/2019.

Назив предмета 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Српски језик + + + + + +
Математика + + + + + +
СОН + + +
Енглески језик + + +

РАСПОРЕД ПРОВЕРА ЗНАЊА   ДРУГИ РАЗРЕД ШК 2018/19.ГОД.

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

месец

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА СВЕТ ОКО НАС

Фебруар

/   /

Март

20.3.2019.

5.3.2019.

29.3.2019.

12.3.2019.

Април

10.4.2019.

22.4.2019.

/ 23.4.2019.

Мај

10.5.2019.

7.5.2019.

27.5.2019.

/

Јун

        10.6.2019.      

*Завршни тест

7.6.2019.

*Завршни тест

4.6.2019.

*Завршни тест

*Напомена: Распоред провера знања је подложан променама у зависности од потребе

Провере у марту месецу нису фиксне због времена и начина надокнаде часова                                                                      

         Разредно веће другог разреда

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ

ТРЕЋИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

28. недеља (4. недеља марта) - Правописна вежба

34. недеља ( 2. недеља маја) - Правилна употреба знакова интерпункције

35. недеља ( 3. недеља маја) - Писмени задатак

37. недеља ( 1. недеља јуна) - Правописно граматичка вежба

МАТЕМАТИКА

25. недеља ( 1 недеља марта) - Дељење троцифреног броја једноцифреним

27. недеља ( 3. недеља марта) - Множење и дељење

30. недеља ( 2.недеља априла ) - Правоугаоник и квадрат

32. недеља ( 4.недеља априла ) - Троугао- цртање и обим

36. недеља (4. недеља маја ) - Једначине и неједначине

37. недеља ( 1. недеља јуна) - Разломци

ПРИРОДА И ДРУШТВО

27. недеља ( 3. недеља марта) - Људска делатност

32. недеља ( 4. недеља априла ) - Нежива природа

36. недеља ( 4. недеља маја ) - Материјали и њихова употреба

38.недеља ( 2. недеља јуна ) - Научили смо у трећем разреду

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ - ТРЕЋИ РАЗРЕД

  март април мај јун
  1. (25.) 2. (26.) 3. (27.) 4. (28.) 1. (29.) 2. (30.) 3. (31.) 4. (32.) 1. (33.) 2. (34.) 3. (35.) 4. (36.) 1. (37.) 2. (38.)
Српски језик * * * *
Математика * * * * * *
Природа и друштво * * * *

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА, КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ И ТЕСТОВА – ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ - ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА

СРПСКИ ЈЕЗИК

радна недеља 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
писмени задатак * *
контролна вежба/ тест * * *

МАТЕМАТИКА

радна недеља 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
писмени задатак * *
контролна вежба/ тест * * *

ПРИРОДА И ДРУШТВО

радна недеља 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
контролна вежба/ тест * * * *

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

радна недеља 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
контролна вежба/ тест * *

Распоред контролних вежби за енглески језик за први, трећи и четврти разред

I razred

Progress check 3 (Units 7-8) –26.nedelja

Progress check 4 (Units 9-10) – 31.nedelja

Progress check 5 (Units 11-12) – 37.nedelja

III razred

Test 3 (units 7-9) - 25.nedelja

Test 4 (units 10-12) - 31.nedelja

IV razred

Test 3 (units 7-9) - 25.nedelja

Test 4 (units 10-12) - 31. nedelja

Raspored pismenih provera znanja za II polugodiste (2. razredi):

  1. 14. 03. 2019. -       26. nedelja (lekcije 4 - 6)
  2. 11. 04. 2019. -       30. nedelja (lekcija 7)   i
  3. 06. 06. 2019. -       37. nedelja (lekcije 7 - 9)

                                                                 Ljuba Čolak, prof. engl. jezika

         Стручно веће за разредну наставу