РАСПОРЕД ПРОВЕРА ЗНАЊА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ШКОЛСКА 2020/2021.ГОДИНА

РАСПОРЕД ПРОВЕРА ЗНАЊА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ШКОЛСКА 2020/2021.ГОДИНА

1.РАЗРЕД

ДЕЦЕМБАР 2020.

ПРЕДМЕТ ВРСТА ДАТУМ НЕДЕЉА У МЕСЕЦУ
Свет око нас Контролни задатак 9.12.2020. 2/12
Српски језик Контролни задатак 16.12.2020. 3/12

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

ПРЕДМЕТ ВРСТА ДАТУМ НЕДЕЉА У МЕСЕЦУ
Математика Контролни задатак 20.1.2021. 4/01
Свет око нас Контролни задатак 3.2.2021. 1/02
Математика Контролни задатак 25.2.2021. 4/02
Свет око нас Контролни задатак 3.3.2021. 1/03
Математика Контролни задатак 9.3.2021. 2/03
Енглески језик 1/2 Тестирање 8.3.2021. 2/03
Енглески језик 1/1 Тестирање 11.3.2021. 2/03
Енглески језик 1/3 Тестирање 12.3.2021. 2/03
Математика Контролни задатак 1.4.2021. 1/04
Свет око нас Контролни задатак 5.4.2021. 2/04
Српски језик Контролни задатак 14.4.2021. 3/04
Математика Контролни задатак 15.4.2021. 3/04
Енглески језик 1/3 Тестирање 23.4.2021. 4/04
Енглески језик 1/2 Тестирање 26.4.2021. 5/04
Енглески језик 1/1 Тестирање 29.4.2021. 5/04
Српски језик Контролни задатак 10.5.2021. 3/05
Српски језик Контролни задатак 31.5.2021. 6/05
Српски језик Контролни задатак 2.6.2021. 1/06
Математика Контролни задатак 7.6.2021. 2/06
Математика Контролни задатак 15.6.2021. 3/06

2. РАЗРЕД

ДЕЦЕМБАР

ПРЕДМЕТ ВРСТА ДАТУМ НЕДЕЉА У МЕСЕЦУ
Математика Контролни задатак 2.12.2020. 1/12
Српски језик Контролни задатак 11.12.2021. 2/12
Свет око нас Контролни задатак 16.12.2020. 3/12
Математика Контролни задатак 17.12.2020. 3/12

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

ПРЕДМЕТ ВРСТА ДАТУМ НЕДЕЉА У МЕСЕЦУ
Математика Контролни задатак 8.3.2021. 2/03
Свет око нас Контролни задатак 12.3.2021. 2/03
Енглески језик Тестирање 16.3.2021 3/03
Српски језик Контролни задатак 18.3.2021. 3/03
Српски језик Контролни задатак 26.3.2021. 4/03
Српски језик Контролни задатак 9.4.2021. 2/04
Математика Контролни задатак 13.4.2021. 3/04
Српски језик Писмена вежба 15.4.2021. 3/04
Математика Контролни задатак 12.5.2021. 3/05
Математика Контролни задатак 21.5.2021. 4/05
Свет око нас Контролни задатак 26.5.2021. 5/05
Математика Контролни задатак 31.5.2021. 6/05
Енглески језик Тестирање 1.6.2021. 1/06
Математика Контролни задатак 8.6.2021. 2/06
Српски језик Тестирање 11.6.2021. 2/06
Свет око нас Контролни задатак 16.6.2021. 3/06
Математика Тестирање 17.6.2021. 3/06

3. РАЗРЕД

ДЕЦЕМБАР

ПРЕДМЕТ ВРСТА ДАТУМ НЕДЕЉА У МЕСЕЦУ
Математика Контролни задатак 11.12.2020. 2/12
Српски језик Контролни задатак 16.12.2020. 3/12

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

ПРЕДМЕТ ВРСТА ДАТУМ НЕДЕЉА У МЕСЕЦУ
Математика Контроли задатак 19.1.2021. 4/01
Српски језик Контроли задатак 25.1.2021. 5/01
Математика Контроли задатак 1.2.2021. 1/02
Српски језик Контроли задатак 11.2.2021. 2/02
Математика Контроли задатак 24.2.2021. 4/02
Природа и друштво Контроли задатак 3.3.2021. 1/03
Српски језик Контроли задатак 4.3.2021. 1/03
Енглески језик 3/1 и 3/2 Тестирање 8.3.2021. 2/03
Енглески језик 3/3 Тестирање 10.3.2021. 2/03
Математика Контроли задатак 11.3.2021. 2/03
Математика Контроли задатак 1.4.2021. 1/04
Природа и друштво Контроли задатак 9.4.2021. 2/04
Српски језик Контроли задатак 13.4.2021. 3/04
Енглески језик 3/1 и 3/2 Тестирање 10.5.2021. 3/05
Енглески језик 3/3 Тестирање 12.5.2021. 3/05
Математика Контроли задатак 25.5.2021. 5/05
Српски језик Контроли задатак 1.6.2021. 1/06
Српски језик Контроли задатак 9.6.2021. 2/06
Математика Контроли задатак 10.6.2021. 2/06
Математика Контроли задатак 14.6.2021. 3/06
Српски језик Контроли задатак 15.6.2021. 3/06
Природа и друштво Контроли задатак 16.6.2021. 3/06

4.РАЗРЕД

ДЕЦЕМАР

ПРЕДМЕТ ВРСТА ДАТУМ НЕДЕЉА У МЕСЕЦУ
Природа и друштво Контролни задатак 3.12.2020. 1/12
Енглески језик Контролни задатак 15.12.2020. 3/12

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

ПРЕДМЕТ ВРСТА ДАТУМ НЕДЕЉА У МЕСЕЦУ
Математика Контролни задатак 20.1.2021. 4/01
Српски језик Писмени задатак 21.1.2021. 4/01
Српски језик Контролни задатак 25.1.2021. 5/01
Математика Писмени задатак 26.1.2021. 5/01
Природа и друштво Контролни задатак 1.2.2021. 1/02
Српски језик Контролни задатак 5.2.2021. 1/02
Математика Контролни задатак 12.2.2021. 2/02
Енглески језик Контролни задатак 10.3.2021. 2/03
Природа и друштво Контролни задатак 15.3.2021. 3/03
Српски језик Писмени задатак 17.3.2021. 3/03
Српски језик Контролни задатак 31.3.2021. 5/03
Математика Контролни задатак 6.4.2021. 2/04
Природа и друштво Контролни задатак 12.4.2021. 3/04
Математика Писмени задатак 15.4.2021. 3/04
Енглески језик Контролни задатак 21.4.2021. 4/04
Српски језик Контролни задатак 23.4.2021. 4/04
Српски језик Писмени задатак 19.5.2021. 4/05
Енглески језик Контролни задатак 26.5.2021. 5/05
Природа и друштво Контролни задатак 27.5.2021. 5/05
Српски језик Контролни задатак 10.6.2021. 2/06
Математика Писмени задатак 11.6.2021. 2/06
Српски језик Контролни задатак 16.6.2021. 3/06
Природа и друштво Контролни задатак 17.6.2021. 3/06