Распоред писмених задатака и контролних вежби од првог до четвртог у школској 2020/21.години-Друго ПОЛУГОДИШТЕ

  ОШ "Петар Кочић" 2020/2021. Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред
  Рб. недеље наставна   недеља контролни контролни контролни контролни/ писмени
јануар 17 18.01 – 22.01.2021. Математика Математика Математика

Српски

Математика

18 25.01 – 29.01.2021. Српски

Српски

Математика

фебруар 19 01.02 - 05.02.2021. Свет око нас Математика Природа и друштво
20 08.02 – 12.02.2021. Српски Српски Српски
21 17.02 – 19.02.2021. Математика Математика
22 22.02 – 26.02.2021. Математика Математика Енглески 4/1
март 23 01.03 - 05.03.2021 Свет око нас

Природа и друштво

Српски

 
24 08.03 – 12.03.2021. Енглески

Математика

Свет око нас

Енглески,

Математика

Енглески 4/2,3
25 15.03 – 19.03.2021.

Математика

Српски

Енглески

Природа и друштво

Српски

26 22.03 – 26.03.2021. Српски Енглески 4/1
27 29.03 – 02.04.2021. Свет око нас Математика Српски
април 28 05.04 – 09.04.2021.

Математика

Српски Природа и друштво

Математика

Природа и друштво

29 12.04 – 16.04.2021. Математика Српски Математика
30 19.04 – 23.04.2021.

Математика

Енглески 1/3

Енглески Енглески
31 26 04 - 29.04.2021. Енглески 1/1,2 Српски
мај 32 10.05 – 14.05 2021. Српски

Српски

Математика

Енглески  
33 17.05 – 21.05.2021. Математика Српски
34 24.05 – 28.05.2021. Српски Свет око нас Математика

Природа и друштво

Енглески

35 31.05 – 04.06.2021.

Свет око нас

Математика

Математика

Енглески

Српски  
         јун 36 07.06 – 11.06.2021.

Српски

Математика

Српски

Математика

 
37 14.06 – 18.06.2021.

Српски

Математика

Свет око нас

Математика

Природа и друштво

Српски

Математика

38 21.06 – 22.06.2021. Математика Математика Природа и друштво