Распоред писмених провера знања 2021/2022.

Допуна писмених провера - физика 7. разред 31. недеља: 18.04 – 21.04.2022. 

Измена у распореду контролних вежби ученика 5/1: писмена провера из историје ће се реализовати у 32. недељи (6. мај 2022). 

Измена у распореду контролних вежби ученика 8/3: писмена провера из историје ће се реализовати у 32. недељи (4. мај 2022). 

Измене у распореду контролних вежби за ученике осмог разреда: 30. недеља - физика; 31. недеља историја; 31. недеља математика (8/3) и 34. недеља географија. 

Распоред писмених и контролних задатака I-IV разреда - прво полугодиште - школска 2021/2022. 

Распоред писмених и контролних задатака I-IV разреда - друго полугодиште - школска 2021/2022. ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ, 3/3ЧЕТВРТИ 

Распоред писмених и контролних задатака V-VIII разреда - прво полугодиште - школска 2021/2022.

Распоред писмених и контролних задатака V-VIII разреда - друго полугодиште - школска 2021/2022.