Распоред писмених провера знања 2022/2023.

Пети - осми разред: писмене провере знања допуна - четврто тромесечије 2022/2023.

Измена писмених провера за ученике петог и шестог разреда - РАСПОРЕД (важи од 29.11.2022.)

Први разред: писмене провере знања - прво полугодиште 2022/2023.   - друго полугодиште 2022/2023.

Други разред: писмене провере знања - прво полугодиште 2022/2023.    - друго полугодиште 2022/2023.

Трећи разред: писмене провере знања - прво полугодиште 2022/2023.   - друго полугодиште 2022/2023.

Четврти разред: писмене провере знања - прво полугодиште 2022/2023.   - друго полугодиште (4/1) 2022/2023.   

                                                                                                                         - друго полугодиште (4/2; 4/3) 2022/2023.

Пети - осми разред: писмене провере знања - прво полугодиште 2022/2023.   - друго полугодиште 2022/2023.