Распоред писмених провера знања 2022/2023. прво полугодиште

Први разред: писмене провере знања - прво полугодиште 2022/2023. 

Други разред: писмене провере знања - прво полугодиште 2022/2023. 

Трећи разред: писмене провере знања - прво полугодиште 2022/2023. 

Четврти разред: писмене провере знања - прво полугодиште 2022/2023. 

Пети - осми разред: писмене провере знања - прво полугодиште 2022/2023.