Распоред писмених провера знања школске 2023/2024.

Први разред: писмене провере знања - прво полугодиште 2023/2024.

Други разред: писмене провере знања - прво полугодиште 2023/2024.

Трећи разред: писмене провере знања - прво полугодиште 2023/2024.

Четврти разред: писмене провере знања - прво полугодиште 2023/2024.

Пети - осми разред: писмене провере знања - прво полугодиште 2023/2024.

Пети - осми разред: писмене провере знања; измењен - прво полугодиште 2023/2024.

Пети - осми разред: писмене провере знања; измењен (измена 7. разред) - прво полугодиште 2023/2024.

Пети - осми разред: писмене провере знања; измењен (измена 5. разред) - прво полугодиште 2023/2024.

Пети - осми разред: писмене провере знања; измењен (нова измена 7. разред) - прво полугодиште 2023/2024.

Пети - осми разред: писмене провере знања; измењен (нова измена 5. разред) - прво полугодиште 2023/2024.