РАСПОРЕД ПОДЕЛЕ КЊИЖИЦА

РАСПОРЕД ПОДЕЛЕ КЊИЖИЦА - РАЗРЕДНА НАСТАВА

Улаз из Првомајске улице!

ОДЕЉЕЊЕ ДАН ВРЕМЕ
1/1

СРЕДА

23.12.2020.

12.00
1/2 13.30
1/3 12.45
2/1 СРЕДА 23.12.2020. 15.00
2/2 11.00
2/3 14.15
3/1 ЧЕТВРТАК 24.12.2020. 11.00
3/2 11.45
3/3 12.30
4/1 ПЕТАК 25.12.2020. 10.30
4/2 9.45
4/3 9.00

РАСПОРЕД ПОДЕЛЕ КЊИЖИЦА – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Улаз из Херцеговачке улице!

ОДЕЉЕЊЕ ДАН ВРЕМЕ
5/2

СРЕДА

23.12.2020.

10.00
8/1 10.45
8/3

ЧЕТВРТАК

24.12.2020.

11.00
6/2 16.00
7/1 ПЕТАК 25.12.2020. 9.15
6/1 10.00
7/3 10.45
6/3 12.00
5/1 12.45
5/3 13.30
7/2 17.00
8/2 11.00

Напомена: нема задржавања током поделе књижица, молимо родитеље и ученике да се придржавају прописаних мера

Хвала

НАЧИН ПОПРАВЉАЊА ЗАКЉУЧНИХ ОЦЕНА

НАЧИН ПОПРАВЉАЊА ЗАКЉУЧНИХ ОЦЕНА

Ученици, који су се пријавили да желе да поправе оцене, долазе у школу према следећем распореду.

13 30 15 30

17 30

Понедељак 14.12.2020. Информатика Биологија Руски језик
Уторак 15.12.2020. Биологија Информатика Физика
Среда 16.12.2020. Математика Хемија

Техничко

Физичко

Четвртак 17.12.2020. Енглески језик Историја

Српски језик

(Горанка Пекић)

Петак 18.12.2020. Српски језик Географија

Ученици ће долазити појединачно у свом термину који ће добити од предметног наставника на МТ платформи. Забрањено је окупљање у простору школе због епидемије COVID-19.

О свим евентуалним изменама бићете благовремено обавештени.

Директор школе

Славица Лабовић

Обавештење за ученике и родитеље

Обавештење за ученике и родитеље  

ОШ "Петар Кочић"
Земун

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

            Драги ученици и родитељи,

Oбавештавамо вас о организацији и реализацији наставе на даљину у ОШ “Петар Кочић“ Земун која ће се одвијати у периоду од 30.11.2020.г. до 18.12.2020. г. Настава у другом полугодишту почиње 18. јануара 2021. г.

            Наставна на даљину биће реализована путем школске платформе Microsoft Teams као и путем Јавног медијског сервиса Србије.

            Ученици прате наставу на даљину путем школске платформе Microsoft Teams у реалном времену тј. у време када имају часове по важећем распореду, са почетком првог часа у 8 часова. Час траје 45 мин. Између часова мали одмор 5 мин. а после другог часа велики одмор 15 мин. У том временском периоду, док траје настава у складу са распоредом часова, наставник поставља материјале за редовну наставу на школску платформу. Наставник потребан материјал за израду домаћих и других задатака, као и могућих провера знања ученика, поставља на платформу радним данима у периоду од 7.30 до 13.30 часова.

р. бр. часа време
1. 8:00 – 8:45
2. 8:50 – 9:35
3. 9:50 – 10:35
4. 10:40 – 11:25
5. 11:30 - 12:15
6. 12:20 -13:05
7. 13:10 – 14:05

У колико ученици искажу потребу, наставник организује часове допунске и додатне наставе.

У Ес Дневнику води се евиденцију према већ утврђеном распореду часова и евидентира се одсуство ученика са часа путем наставе на даљину.     Ученицима ће бити наглашено на која питања су обавезни да одговоре ОДМАХ, у току часа, чиме се евидентира њихово присуство.

            Ученицима ће наставници постављати прецизне и јасне рокове за израду датих задатака, благовремено најављивати провере знања, минимум два дана раније и упознавати ученике са градивом које ће бити предмет провере.

Уколико ученик не располаже потребним материјалним ресурсима, у договору предметног наставника, родитеља и ученика може се користити доступан дигитални канал комуникације или договорити преузимање штампаног материјала у школи у одређеном дефинисаном термину.

Породице које имају двоје или више деце која прате наставу на даљину у реалном времену, у исто време, а немају техничку могућност истовременог праћења наставе нека обавесте одељењског старешину (поруком или мејлом)

Због породица које имају двоје или више деце која прате наставу на даљину, наставници ће постављати материјале на школску платформу како би били доступни ученицима.

Ученици су у обавези:

  • да прате наставу на даљину и да поштују договоре са предметним наставником (одсуство ученика са онлајн наставе се евидентира у Есдневнику)
  • да се труде да не касне са израдом домаћих задатака
  • да материјал, који од наставника добију редовно и на време проуче
  • да предметног наставника или одељенског старешину питају уколико им нешто није јасно
  • да не злоупотребљавају комуникацију непотребним порукама или неформалним разговором који нема везе са градивом
  • уколико неко од наставника, у циљу побољшања квалитета наставе, држи часове у виду видео конференције, а ученик није из техничких разлога у могућности да прати овакав вид наставе, дужан је да на време обавести наставника (у току видео конференције ученик не укључује камеру, а микрофон само на захтев наставника)
  • да редовно прате добијене поруке са званичних мејлова како би редовно и на време били информисани

Оцењивање ученика:

            Наставник континуирано примењује различите технике праћења резултата учења.

Планирани писмени задаци према одлуци предметног наставника уколико се не могу реализовати путем наставе на даљину, могу се одложити за друго полугодиште с тим да се води рачуна о равномерном распореду писмених и контролних провера

Оцене за крај првог полугодишта биће изведене на основу:

- оцена и података о напредовању добијених током досадашњег непосредног рада у школи од почетка школске године, као и

- оцена добијених у наредном периоду до краја полугодишта 18.12.2020. г.

При закључивању оцене за крај првог полугодишта узимају се у обзир све оцене добијене у школи и током наставе на даљину. Оцена је јавна и образложена.

Уколико ученик сматра да има елемената за већу закључну оцену, моћиће да одговара усмено у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера.

Уколико ученик нема потребан број оцена за закључивање оцене, из оправданих разлога, може остати неоцењен. За таквог ученик је неопходно у другом полугодишту планирати додатну подршку.

Ученици ће до петка 11.12.2020.године добити предлог закључних оцена.

Безбедност ученика на интернету

Потребно је да родитељи, заједно са наставницима подстичу ученике на поштовање постављених правила комуникације, мере безбедности, водећи рачуна о заштити ученика од било ког вида дигиталног насиља. Наставници неће тражити од ученика да им шаљу видео записе/фотографије у којима се виде ученици како би се спречила било каква врсте злоупотребе деце у виртуелном простору.

___________________________________________________________________________

У наредном периоду, потребно је да родитељ на време обавести одељенског старешину уколико је ученик позитиван на COVID-19 или неко из непосредне близине са којим ученик дели животни простор (чланови породице и сл).

 

У Земуну,                                                                                   директор школе Славица Лабовић
29.11.2020.г.                                                          

Нове мере за организацију рада школе

Nove mere za organizaciju rada skola 1Nove mere za organizaciju rada skola 2

39 Заседање кризног штаба

Zakljucak kriznog staba slika