План надокнаде часова - друга недеља

Поштовани ученици,

У петак, 15. 3. 2019. за ученике од 5. до 8. разреда последња два часа су скраћена на 35 минута, настава се завршава у 13.05.

За ученике 1. и 3. разреда настава се завршава у 11.00 часова, док за ученике 2. и 4. разреда почиње у 11.05, а завршава се у 14.00 часова.

Боравак и предшколске групе раде по редовном распореду.

Од понедељка, 18. марта 2019. г. наставља се надокнада пропуштених наставних дана. Надокнада ће се вршити тако да се надокнађује други час. Прва два часа трају 40 мин. После тога иде велики одмор који траје 15 мин. а након тога следи 35 мин. надокнаде. Затим следе сви редовни часови по 40 мин.

Преподневна смена

1. 8,00-8,40

2.   8,45-9,25

Велики одмор 09.25 до 09.40

3. 9,40-10.15 час надокнаде

4. 10,20-11,00

5. 11,05-11,45

6. 11,50-12,30

7. 12,35-13,15

8. 13,20-13,55 (допунска, додатна, сл.активноси)

 

Поподневна смена

1. 13 30 до 14 10

2. 14 15 до 14 55

Велики одмор 14 55 до 15 10

15 10 до 15 45 час надокнаде

3. 15 50 до 16 30

4. 16 35 до 17 15

5. 17 20 до 18 00

                                               Директор:           

                                               Дарко Дробњак