РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

  ОД 9.3.2020. ГОДИНЕ ДО 13.3.2020. ГОДИНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕВНА СМЕНА
(ПРВИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД)
1. ЧАС: 13:30 – 14:10
ОДМОР: 14:10 – 14:15
2. ЧАС: 14:15 – 14:55
ВЕЛИКИ ОДМОР: 14:55 – 15:15
ЧАС НАДОКНАДЕ: 15:15 – 15:50 
ОДМОР: 15:50 – 15:55
3. ЧАС: 15:55 – 16:35 
ОДМОР: 16:35 – 16:40
4. ЧАС: 16:40 – 17:20 
ОДМОР: 17:20 – 17:25
5. ЧАС: 17:25 – 18:05