ОБАВЕШТЕЊЕ РОДИТЕЉИМА/ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА УЧЕНИКА

У прилогу је обавештење о настави на даљину током ванредног стања које је намењено родитељима/законским заступницима ученика.

ПРИЛОГ ОБАВЕШТЕЊЕ О НАСТАВИ НА ДАЉИНУ ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА