OБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ОШ „ ПЕТАР КОЧИЋ“ ЗЕМУН

 

            Поштовани родитељи,

На основу добијеног „Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених“ и „Стручног упутства за организацију и реализацију образовно васпитног рада у основној школи у шк. 2020/21.“ добијеног од Министарства просвете РС, обавештавамо вас о предузетим мерама заштите и начину организације и реализације наставе за ученике првог циклуса (од I –IV разреда) и ученике другог циклуса ( од V-VIII разреда) у ОШ Петар КочићЗемун донетог на седници Наставничког већа.

На основу усвојених мера заштите здравља ученика и запослених на седници Наставничког већа, обавезно је да:

  1. Родитељи свакодневно проверавају телесну температуру деци пред полазак у школу
  2. Родитељи обезбеђују маске деци која се носи све време боравка у школи и може се одложити једино у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу
  3. Родитељи који доводе децу у школу, не улазе у школу, доводе децу до капије школског дворишта где децу преузима дежурни учитељ/наставник
  4. Поступак родитеља уколико се симптоми код деце јаве ван школе је да иду у КОВИД 19 амбуланту надлежног Дома здравља, не доводити дете у школу и обавестити надлежну особу у школи. Даље пратити препоруке лекара
  5. Уколико постоји сумња на респираторну инфекцију ученика у школи, он се смешта у просторију за изолацију до доласка родитеља уз обавезно ношење маске, обавештава се надлежни институт за јавно здравље.

            На основу „Стручног упутства за организацију и реализацију образовно васпитног рада у основној школи у шк. 2020/21.“ на седници Наставничког већа утврђени су модели организације образовно – васпитног рада у ОШ“Петар КочићЗемун .

*Модел организације наставе који ће се примењивати у првом циклусу (ученици од 1. до 4. разреда):

            Ученици долазе сваки дан у школу.

            Одељење се дели на две групе.

            Време почетка наставе за групу мења се на недељном нивоу.

            Настава за прву групу почиње у 8 часова, а за другу групу у 10:50 часова.

            Један час траје 30 минута.

           

*Модел организације наставе који ће се примењивати у другом циклусу (ученици од 5. до 8. разреда) је комбиновани модел:

            Одељење се дели на две групе.

            Једна група током једне недеље похађа наставу у школи понедељком, средом и петком, према утврђеном распореду часова, док друга група те недеље прати наставу уторком и четвртком.

Следеће недеље групе се ротирају тј. друга група прати наставу у школи понедељком, средом и петком, а прва група уторком и четвртком.

           Данима када нису у школи, ученици прате наставу преко РТС јавног медијског сервиса.

           

            Данима када ученици похађају наставу у школи, настава почиње у 8 часова.

            Један час траје 30 минута.

___________________________________________________________________________________

            Родитељи имају право и обавезу да се изјасне да ли ће у постојећим епидемиолошким условима дозволити да њихово дете/деца похађају наставу у школи или ће се определити за учење на даљину (ТВ часови путем Јавног медијског сервиса РТС). У нашој школи изјашњавање је спроведено у сарадњи родитеља са учитељима/одељенским старешинама. Родитељи могу променити одлуку о похађању наставе када постоје оправдани разлози.

            Родитељи чија су деца укључена у продужени боравак били су у обавези да доставе школи потврду издату од стране послодавца којом доказују да послове морају да обављају у седишту или другим пословним и организационим јединицама. Потврда треба да садржи и контакт послодавца.

            Родитељ ученика који због здравствених проблема или хроничних болести не може да похађа наставу дуже од три недеље, дужан је да обавести школу и поднесе захтев за организацију наставе на кућном лечењу. Уз захтев се прилаже и медицинска документација и мишљење интерресорне комисије .

            Током септембра, а посебно у првој наставној седмици шк. 2020/21. године, у оквиру редовне наставе и часова одељенског старешине, биће реализован информативно-саветодавни рад на тему пандемије и заштите од КОВИД-19, у складу са узрастом ученика.

            За све додатне информације, можете се обратити одељенском старешини Вашег детета

(он- лајн комуникација).

                       у Земуну                                                                                                        Управа школе

                       26.08.2020.