Линк за пријаву на јавни позив, као и обрасци који се прилажу уз пријаву- Фондација за младе таленте града Београда

Како од сутра почињу пријаве на ЈАВНИ ПОЗИВ који је расписао Град Београд, преко Фондације за младе таленте града Београда, за доделу бесповратних новчаних средстава у висини основног пакета штампаних уџбеника за први и други разред (за предмете: математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас и страни језик као обавезан предмет) за ученике јавних основних школа на територији града Београда за школску 2021/2022. годину, чији је рок за пријављивање 30. септембра 2021. године, у прилогу Вам достављамо обрасце који се прилажу уз пријаву, као и сам портал за пријављивање који ће бити активан од 20. августа од 00:00 часова.

 Потврде за ученике I и II разреда, ради регулисања права на доделу бесповратних новчаних средстава за уџбенике, издаваће се сваког радног дана у периоду од 10 до 13 часова у ОШ " Петар Кочић" ( улаз из Херцеговачке улице) .
* Неопходни подаци за попуњавање Потврде су име, презиме и ЈМБГ детета ( ученика) и име, презиме и ЈМБГ родитеља, односно законског заступника на чији текући рачун ће бити уплаћена бесповратна новчана средства за уџбенике.

Пријаве се подносе електронски преко следећег линка: https://portalfondacija.infostan.rs/

Све додатне информације налазе се у следећој објави Фондације:

http://www.fondzamladebeograd.rs/156-linkzaprijavu.html

УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ- ФМТ

Образац_ПРИЈАВЕ (за оне који не подносе пријаву електронски)

ФМТ_ЈАВНИ_ПОЗИВ_БЕСПОВРАТНА_СРЕДСТВА_УЏБЕНИЦИ_2021

Образац_ИЗЈАВА_о_сагласности_на_обраду_података