Линк за пријаву на јавни позив, као и обрасци који се прилажу уз пријаву- Фондација за младе таленте града Београда

  • Штампа

Како од сутра почињу пријаве на ЈАВНИ ПОЗИВ који је расписао Град Београд, преко Фондације за младе таленте града Београда, за доделу бесповратних новчаних средстава у висини основног пакета штампаних уџбеника за први и други разред (за предмете: математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас и страни језик као обавезан предмет) за ученике јавних основних школа на територији града Београда за школску 2021/2022. годину, чији је рок за пријављивање 30. септембра 2021. године, у прилогу Вам достављамо обрасце који се прилажу уз пријаву, као и сам портал за пријављивање који ће бити активан од 20. августа од 00:00 часова.

 Потврде за ученике I и II разреда, ради регулисања права на доделу бесповратних новчаних средстава за уџбенике, издаваће се сваког радног дана у периоду од 10 до 13 часова у ОШ " Петар Кочић" ( улаз из Херцеговачке улице) .
* Неопходни подаци за попуњавање Потврде су име, презиме и ЈМБГ детета ( ученика) и име, презиме и ЈМБГ родитеља, односно законског заступника на чији текући рачун ће бити уплаћена бесповратна новчана средства за уџбенике.

Пријаве се подносе електронски преко следећег линка: https://portalfondacija.infostan.rs/

Све додатне информације налазе се у следећој објави Фондације:

http://www.fondzamladebeograd.rs/156-linkzaprijavu.html

УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ- ФМТ

Образац_ПРИЈАВЕ (за оне који не подносе пријаву електронски)

ФМТ_ЈАВНИ_ПОЗИВ_БЕСПОВРАТНА_СРЕДСТВА_УЏБЕНИЦИ_2021

Образац_ИЗЈАВА_о_сагласности_на_обраду_података