ВАЖНО! Почетак нове школске године

Поштовани ученици, родитељи и други законски заступници,

Према Стручном упутству за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/22. години настава од 1. септембра 2021. године у Основној школи „Петар Кочић“ ће се огранизовати према МОДЕЛУ 1.

Модел 1 подразумева да сви ученици непосредно похађају наставу у школи, у две смене. Нема дељења у групе. Часови ће трајати 45 минута. Свако одељење има своју учионицу у којој се реализује настава.

Ученици првог и другог разреда - настава почиње од 8.00 часова

Ученици трећег и четвртог разреда - настава почиње од 13.30 часова

Ученици од 5-8. разреда - настава почиње од 8.00 часова

Ученици од 5-8. разреда наставу похађају увек преподне, а ученици од 1-4. разреда мењају смене сваке недеље.

час Распоред звоњења
Прва смена Друга смена
1. 8.00 - 8.45 13.30 - 14.15
2. 8.50 - 9.35 14.20 - 15.05
Велики одмор 20 мин. Велики одмор 20 мин.
3. 10.00 - 10.45 15.30 - 16.15
4. 10.50 - 11.35 16.20 - 17.05
5. 11.40 - 12.25 17.10 - 17.55
6. 12.30 - 13.15
7. 13.20 - 14.05

Припремни предшколски програм за сву пријављену децу почиње са радом 06. 09. 2021. г.

Продужени боравак почиње са радом 01. 09. 2021. (исхрана ученика биће организована накнадно)

Настава ће бити организована на основу Стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног рада и уз потпуно спровођење  мера стратегије за ублажавање ризика од трансмисије SARS-CoV-2 у школама. 

Стручни сарадници:

ПСИХОЛОГ уторак, четвртак, петак 8.00 – 14.00; понедељак, среда 12.00 18.00 ч. 

ПЕДАГОГ понедељак, уторак 8.00–14.00; петак 12.00–18.00 ч. 

БИБЛИОТЕКАР: понедељак, среда, петак 09.00 – 15.00 ч. уторак, четвртак 12.00 – 18.00 ч.

Административни радници:

7.30 – 15.30 ч.

НОШЕЊЕ ЗАШТИТНИХ МАСКИ У ШКОЛИ 

Ученици

Ученици треба да носе маске од уласка у школу па све до доласка до својих клупа. Маска се обавезно користи током одговарања и током сваког разговора. Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или у тоалет. Током боравка у школи може да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка или платнена), али се свака маска мора користити на исправан начин тако да покрива нос, уста и браду. Такође, не треба користити маску која је запрљана или овлажена. Није дозвољено мењање маски међу ученицима.

Наставно и ненаставно особље 

Наставници и друго особље носе маску током радног времена увек када се налазе у затвореном простору са другим особама, као и на отвореном уколико није могуће одржавати одстојање од 1 метра од других особа. 

Родитељи, односни други законски заступници и други посетиоци 

Употреба заштитних маски за родитеље и све друге посетиоце у школи обавезна је током боравка у затвореном простору.