Протокол кретања кроз школу

ПРОТОКОЛ КРЕТАЊА КРОЗ ШКОЛУ И ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

 

УЧЕНИЦИ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА УЛАЗЕ У ДВОРИШТЕ ШКОЛЕ НА КАПИЈУ ЛЕВО ОД СТАРЕ ЗГРАДЕ (ЛЕВО ОД АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ) ИЗ ПРВОМАЈСКЕ УЛИЦЕ, А У ШКОЛУ НА УЛАЗ У СТАРУ ЗГРАДУ.

 

УЧЕНИЦИ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА УЛАЗЕ У ДВОРИШТЕ ШКОЛЕ НА КАПИЈУ ДЕСНО ОД СТАРЕ ЗГРАДЕ ИЗ ПРВОМАЈСКЕ УЛИЦЕ, А У ШКОЛУ НА УЛАЗ У НОВУ ЗГРАДУ.

 

ПРИПРЕМНА ПРЕДШКОЛСКА ГРУПА УЛАЗИ У ДВОРИШТЕ ШКОЛЕ НА КАПИЈУ ЛЕВО ОД СТАРЕ ЗГРАДЕ (ЛЕВО ОД АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ) ИЗ ПРВОМАЈСКЕ УЛИЦЕ, А У ШКОЛУ НА УЛАЗ У СТАРУ ЗГРАДУ.