Избор уџбеника 2022/2023. година

Наставничко веће Основне школе "Петар Кочић" Земун донело је одлуку да се у школској 2022/2023. г. користе уџбеници који су у прилогу који можете преузети по разредима

НАПОМЕНА: Избор уџбеника извршен је за четврти и осми разред за све предмете, а у седмом разреду за наставни предмет Техника и технологија, у складу са Законом о уџбеницима

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД