ОБАВЕШТЕЊЕЗА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

  • Штампа

 

    Поштовани,

У складу са чланом 17. Закона о основама система образовања и васпитања ( „ Службени гласник РС“ , бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја Број:022-05-00020/2007-07/1 од 12.02.2007. године, обавештавамо све родитеље који су заинтересовани да упишу децу у припремни предшколски програм у ОШ „ Петар Кочић“ ( у трајању од 4 ( четири) сата дневно) , да је неопходно дасепријаве у секретаријату школе од 01.04.2021.године, сваког радног дана од 9.00 до 14.00 часова (док се групе не попуне).

*За похађање припремног предшколског програма уписују се сва деца у години пред полазак у први разред основне школе-деца рођена од 01.03.2015. год. до 28.02.2016. год.

 Све неопходне информације можете добити путем броја телефона 2196-149.

Земун                             директор ОШ „ Петар Кочић“

                 30.03.2021. године                   Славица Лабовић