Упис деце у први разред школске 2018/19. г.

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ И
БУДУЋИ ПРВАЦИ,

ОШ Петар Кочић
Првомајска 79, Земун  врши

 

                                                      УПИС  ДЕЦЕ  У  ПРВИ  РАЗРЕД  ШКОЛСКЕ  2018/19. г.
                                                     (Чл. 98 Закона о основама система образовања и васпитања)  
                                                                           УПИС  И  ПРИЈАВА  ДЕЦЕ  
                                                                        од  2. 4. 2018. г.  до  31. 5. 2018. г.
                                                                ВРШИЋЕ  СЕ  У  СЕКРЕТАРИЈАТУ ШКОЛЕ
                                                    СВАКИМ  РАДНИМ  ДАНОМ  од  10.00 до 14.00  часова

 

За  упис је потребно доставити:

  1. Извод из матичне књиге рођених
  2. Потврду Дома здравља о здравственој способности детета за полазак у школу
  3. Доказ-потврду о похађању припремног предшколског програма – подноси се до 4. 9. 2018. г. 

 

1. ОБАВЕЗАН ЈЕ ЗА ДЕЦУ  која до септембра 2018. г. пуне 6,5 година до 7,5 година (деца рођена 2011. г. и рођена у јануару и фебруару  2012. г.)

2. Деца старости од шест до шест и по година (деца рођена од  1. 3. 2012. г.  до  31. 8. 2012. г.),  а чији  родитељи  желе да она  пођу  у  школу  раније, могу  да  их  пријаве  за  проверу  спремности  за  упис  у  школу.

Психолог школе, после провере спремности, може да препоручи одлагање поласка у школу за годину дана уз наставак похађања припремног предшколског програма или упис у први разред.

3. У школу може да се упише и дете старије од 7,5 година, ако због болести или других оправданих разлога није било уписано прошле школске године, на основу претходне провере знања.

4. Основна школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Захтев се подноси секретаријату школе.

Сва додатна обавештења можете добити у секретаријату, тел. 21-96-149.

Земун, 26. 1. 2018.                                                                                                                    Директор школе
                                                                                                                                                     Дарко Дробњак