ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ЂАКА ПРВАКА

  

 

         Поштовани родитељи будућих ђака првака,

У складу са чланом 55. став 18. Законом о основном образовању и васпитању ( „ Сл. гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017, 10/2019 и 27/2018- др. закон) Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе.

На основу члана 55. став 19. Законом о основном образовању и васпитању ( „ Сл. гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017, 10/2019 и 27/2018- др. закон) родитељ, односно други законски заступник може да изабере школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара 2021. године.

На основу члана 55. став 20. Законом о основном образовању и васпитању ( „ Сл. гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017, 10/2019 и 27/2018- др. закон) Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. априла 2021. године, након сагледавања расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадровским и финансијским могућностима школе.

У складу са наведеним, обавештавамо све заинтересоване родитеље будућих ђака првака да је неопходно да испоштују законски рок и да своје Захтеве предају секретару школе сваког радног дана од 8.00 до 15.00 часова.

                           Земун директор ОШ „ Петар Кочић“

                 15.01.2021. године Славица Лабовић