Са часа информатике - историја писма

     informatika-1       informatika-2

   informatika-3       informatika-4

informatika-5