Слободне наставне активности 2022/2023.

У складу са новим планом наставе и учења у школској 2022/2023. г. ученици од петог до осмог разреда могу бирати једну од три понуђене слободне наставне активности. 

Ученици у сваком разреду, од петог до осмог, бирају један од три програма СНА који школа нуди што значи да ће сваки ученик током другог циклуса основног образовања и васпитања похађати четири различита програма. Одабрани програми СНА су за ученика обавезни, а успех се изражава описном оценом и не утиче на општи успех. Сврха СНА је да допринесу остваривању општих исхода образовања и васпитања, развијању кључних и општих међупредметних компетенција потребним за сналажење у свакодневном животу. Осим тога, подршка су професионалном развоју ученика који на крају основне школе доносе важну одлуку о наставку школовања у контексту новог концепта средње школе у којој се полажу општа и стручна матура. 

Са програмом сваке предложене активности можете се упознати на линку до кога вас води назив предмета са којим желите да се упознате. 

ПЕТИ РАЗРЕД

1. ЧУВАРИ ПРИРОДЕ – наставник биологије

2. ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА – наставник физичког и здравственог васпитања

3. ЦРТАЊЕ, ВАЈАЊЕ И СЛИКАЊЕ – наставник ликовне културе

ШЕСТИ РАЗРЕД

1. САЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ – наставник биологије

2. ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ – наставник географије

3. МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ – веће за језик и комуникацију

СЕДМИ РАЗРЕД

1. МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА – веће за природне науке, технику и технологију

2. УМЕТНОСТ – наставник музичке културе

3. ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ – наставник грађанског васпитања или историје

ОСМИ РАЗРЕД

1. ДОМАЋИНСТВО – наставник хемије
2. ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ – наставник грађанског васпитања или историје
3. ЗДРАВЉЕ И СПОРТ – наставник физичког и здравственог васпитања