Ученици у улози наставника

Наставни предмет: МАТЕМАТИКА
Наставна тема: Права и раван
Наставне јединице: Права и раван. Однос две праве. Две равни. Одређеност равни.
Тип часа: обрада
Разред: осми
Наставник: Мира Ђого

ucenik nastavnik 1У оквиру наставне теме Тачка, права и раван ученици осмог разреда су уз помоћ предметног наставника испланирали другачији вид обраде новог наставног градива. Овај пут су ученици на себе преузели улогу предавача. Оно што је за ове часове било најважније је то што су сви ученици учествовали у вредновању и оцењивању реализованих часова и квалитета предавања. Предавачи су били оцењени од стране другова из одељења и описно и бројчано, тј. свака дата оцена је морала да буде образложена. Ученици су показали добар степен критичности и веома лепо уочили и предности и недостатке предавача, као и жељу „наставника“ да их „научи“ или не. Готово сви ученици су активно учествовали у раду и умели да упореде и направе разлику између реализованих предавања, нпр. било је добро, али је предавач имао трему; причао је неубедљиво и није гледао у нас; била је јасна, показала је све на моделима и предметима у учионици – одлично; презентација је одлична, али је излагање наученог неубедљиво, јер је све читала са папира, уместо да је научила да прича, то је четворка; итд.

Предавачи, који су се самостално јавили за овај задатак, нису били само ученици који имају петицу из математике, већ и они са неким нижим оценама. Сви они су уложили пуно времена и рада да се припреме за улогу наставника математике и велика већина је овај задатак обавила одлично. Рад предавача је био оцењен од стране одељења и предметног наставника, а и сами су могли да процене успех свог предавања кроз задатке које су ученици самостално радили како би показали степен усвојености градива.

                                                                                                                        Мира Ђого, наставник математике