Портрет школе

customLogo.gif

 

Школа има традицију једне од најстаријих школа у Земуну још од 1880. године. Кроз своју дугу историју школа је мењала имена од: „Немачка основна школа” при оснивању 1880, школа „Краљица Марија” након Првог светског рата, „Школа бр. 37” и „Осмолетка бр. 14” непосредно после Другог светског рата. Од 1952. г. добија назив Осмогодишња школа „Петар Кочић“ и тако се зове све до садашњег имена ОШ „Петар Кочић”, које носи од 1958. г. после изградње нове школске зграде.

Стара зграда Школе подигнута је 1901. а како почетком 20. века овај простор насељавају Немци све до 1918. учило се на немачком језику. После Првог светског рата настава на немачком била је мањинска, а наставници су били Хрвати који су познавали немачки језик. За време Другог светског рата наставу не изводе ни Срби ни Хрвати. Школа је обновљена 1945/46, а долазак колониста повећао је број ученика. Школа је кроз своју дугу историју мењала образовне системе и садржаје, али је увек задржавала висок ниво наставе и обиље ваннаставних активности. Њени ученици су постизали изванредне резултате и у наставку школовања, а многи од њих стекли су завидну афирмацију у животу и раду.