Саветодавни рад са наставницима

Снежана Костић, дефектолог мобилног тима ОШ "Сава Јовановић Сирогојно", пружаће стручну помоћ наставницима који су се определили да током ове школске године раде са ученицима којима је потребна додатна подршка. Саветодавни рад са наставницима планиран је по следећем распореду: 

СВАКОГ ПЕТКА у малој зборници 

непарном радном недељом 11.30 - 13.30 ч. 

парном радном недељом 8.00 - 8.45 ч. 

                                                                             Тим за ИОП