ИТ одељење у гимназији

У 2018. години повећава се обухват у гимназијама у образовном програму ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику.

На адреси http://www.mpn.gov.rs/gimnazije-specijalizovana-it-odeljenja/ се налазе информације које се односе на ова одељења. Ради промоције овог одељења, психолог школе је 24. 4. 2018,  свим заинтересованим ученицима осмог разреда припремила информације о овим гимназијама, пријемном испиту, специфичностима програма и наставним предметима.

                                                                                                                                     Николина Шарац, психолог