Школски програм 2018-2022.

Школски програм 2018-2022. године  

НОВО: Анекс бр. 2

План и програм наставе у природи, екскурзија, излета, посета биоскопу и позоришту (од школске 2020/21. године):

ПРВИ разред: настава у природи, излет/екскурзија, посета биоскопу, посета позоришту

ДРУГИ разреднастава у природи, излет/екскурзија, посета биоскопу, посета позоришту;

ТРЕЋИ разреднастава у природи, излет/екскурзија, посета биоскопу, посета позоришту;

ЧЕТВРТИ разреднастава у природи, излет/екскурзија, посета биоскопу, посета позоришту;

ПЕТИ разредизлет/екскурзијаШЕСТИ разредизлет/екскурзијаСЕДМИ разредекскурзијаОСМИ разред: екскурзија

Школски програм ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК - први разред
                                                                 - други разред 

Школски програм ПРВИ РАЗРЕД - ВЕРСКА НАСТАВА - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  НОВО: план и програм од 2020/21. ДИГИТАЛНИ СВЕТ

Школски програм ДРУГИ РАЗРЕД - ВЕРСКА НАСТАВА - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК НОВО:  АНЕКС ПРОГРАМА од 2021/2022. ДИГИТАЛНИ СВЕТ

Школски програм ТРЕЋИ РАЗРЕДНОВО: ТРЕЋИ РАЗРЕД, ВЕРСКА НАСТАВА, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Школски програм ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

- СРПСКИ ЈЕЗИК - МАТЕМАТИКА - ПРИРОДА И ДРУШТВО - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - ПРОЈЕКТНА НАСТАВА - ЛИКОВНА КУЛТУРА - МУЗИЧКА КУЛТУРА - ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ - ВЕРСКА НАСТАВА - ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТВА 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Школски програм ПЕТИ РАЗРЕД - СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - РУСКИ ЈЕЗИК - МАТЕМАТИКА - ЛИКОВНА КУЛТУРА - МУЗИЧКА КУЛТУРА - БИОЛОГИЈА - ГЕОГРАФИЈА - ИСТОРИЈА - ТЕХНИЧКО И ТЕХНОЛОГИЈА - ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ - ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ - ХОР - ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ - ЧУВАРИ ПРИРОДЕ - СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - ВЕРСКА НАСТАВА

Школски програм ШЕСТИ РАЗРЕД - СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК РУСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ЛИКОВНА КУЛТУРА - МУЗИЧКА КУЛТУРА БИОЛОГИЈА - ГЕОГРАФИЈА - ИСТОРИЈА - ФИЗИКАТЕХНИЧКО И ТЕХНОЛОГИЈА - ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ - СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ - ЧУВАРИ ПРИРОДЕ ХОР ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ - ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - ВЕРСКА НАСТАВА 

НОВО: Школски програм СЕДМИ РАЗРЕД 

Обавезни наставни предмети: СРПСКИ ЈЕЗИК - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - МАТЕМАТИКА - ЛИКОВНА КУЛТУРА - МУЗИЧКА КУЛТУРА - БИОЛОГИЈА - ХЕМИЈА - ФИЗИКА - ГЕОГРАФИЈА - ИСТОРИЈАНОВО: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА - ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ - ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
Слободне наставне активности: ДОМАЋИНСТВО - ХОР - ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ - СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ
Изборни предмети: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - ВЕРСКА НАСТАВА - РУСКИ ЈЕЗИК 

 

НОВО: Анекс Школског програма за ОСМИ РАЗРЕД (примењује се од школске 2021/2022)

Обавезни наставни предмети: СРПСКИ ЈЕЗИК - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - МАТЕМАТИКА - ЛИКОВНА КУЛТУРА - МУЗИЧКА КУЛТУРА - БИОЛОГИЈА - ХЕМИЈА - ФИЗИКА - ГЕОГРАФИЈА - ИСТОРИЈА - ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА - ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Изборни предмети: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - ВЕРСКА НАСТАВА - РУСКИ ЈЕЗИК  
Слободне наставне активности: ДОМАЋИНСТВО - ХОР - ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ - СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ  

ПРОГРАМ ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ: СРПСКИ ЈЕЗИК, МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ХЕМИЈА, БИОЛОГИЈА, ГЕОГРАФИЈА, ИСТОРИЈА

ОБАВЕЗНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА