Семинар о вештинама комуникације

У просторијама наше школе одржан је тродневни семинар „Изградња тима и вештине комуникације“, који је реализован у периоду од 24. до 26.08.2014. г. Основни циљеви овог семинара били су обука запослених у школи за рад у тимовима; формирање свести о потреби стварања тимова у школама, вештина комуникације и превазилажење конфликата. Реализатор семинара била је земунска школа „Горња Варош“, а у обуци је учествовало 26 наших колега. Аутори и реализатори семинара били су Мирјана Челић, Драган Рајачић и Илија Мировић.

             stručno škola      usavršavanje vežba