Одељења

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. Г. 

Одељење Разредни старешина дечаци девојчице Укупно
1-1 Сања Остојић 13 11 24
1-2 Зорица Мицић 13 12 25
1-3 Верица Сувајац 13 12 25
Укупно у 1. разреду 39 35 74
2-1 Љиља Јовановић 12 14 26
2-2 Весна Корица 15 12 27
2-3 Љубица Панић 15 11 26
Укупно у 2. разреду 42 37 79
3-1 Снежана Ђукић 11 9 20
3-2 Летица Шуша 10 12 22
3-3 Ивана Урошевић 12 8 20
Укупно у 3. разреду 33 29 62
4-1 Наташа Кабаница 12 9 21
4-2 Звездана Димитријевић 16 7 23
4-3 Драгана Матовић 13 8 21
Укупно у 4. разреду 41 24 65
Укупно ученика од 1-4. разреда 155 125 280
5-1 Наталија Комарица 12 11 23
5-2 Милица Потић 14 9 23
5-3 Драгољуб Илин 15 9 24
Укупно у 5. разреду 41 29 70
6-1 Никола Медић 13 10 23
6-2 Горанка Пекић 13 12 25
6-3 Наташа Ратковац Врабић 13 11 24
Укупно у 6. разреду 39 33 72
7-1 Анита Мрђић 10 14 24
7-2 Мирјана Травица 8 13 21
7-3 Неда Лојовић 7 13 20
Укупно у 7. разреду 25 40 65
8-1 Ивана Аџић 11 10 21
8-2 Мирјана Кесић Брановић 13 9 22
8-3 Мира Ђого 14 9 23
Укупно у 8. разреду 38 28 66
Укупно ученика од 5-8. разреда 143 130 273
Укупно
ученика
од 1-8. разреда 298 255

553

На почетку школске 2018/2019. у школи су формиране и две предшколске групе.

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА У 2017/2018. Г. 

ПРВА ПРЕДШКОЛСКА ГРУПА            18  полазника
ДРУГА ПРЕДШКОЛСКА ГРУПА           18  полазника

 

ПРВИ РАЗРЕД                     78         ученика у три одељења

ДРУГИ РАЗРЕД                   63         ученика у три одељења

ТРЕЋИ РАЗРЕД                   66         ученика у три одељења

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД                70         ученика у три одељења

ПЕТИ РАЗРЕД                     72        ученика у три одељења

ШЕСТИ РАЗРЕД                  64         ученика у три одељења

СЕДМИ РАЗРЕД                  70        ученика у три одељења

ОСМИ РАЗРЕД                    71         ученика у три одељења

На почетку школске 2017/2018. у школи су формиране две предшколске групе са 36 полазника и 24 одељења од I ̶ VΙΙΙ разреда са 549 ученика, што укупно чини 585 ученика.

Просек  по одељењу на нивоу школе је 22,5 ученика.

 

Бројно стање ученика у школској 2015/2016. Г. 

ПРВА ПРЕДШКОЛСКА ГРУПА            24  полазника
ДРУГА ПРЕДШКОЛСКА ГРУПА          24  полазника

ПРВИ РАЗРЕД               65         ученика у три одељења

ДРУГИ РАЗРЕД             73         ученика у три одељења

ТРЕЋИ РАЗРЕД             70         ученика у три одељења

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД          72          ученика у три одељења

ПЕТИ РАЗРЕД               73         ученика у три одељења

ШЕСТИ РАЗРЕД            77         ученика у три одељења

СЕДМИ РАЗРЕД            68         ученика у три одељења

ОСМИ РАЗРЕД              64         ученика у три одељења

На почетку школске 2015/2016. у школи су формиране две предшколске групе са 48 полазника и  24 одељења од I- VΙΙΙ разреда са 562 ученика, што укупно чини 610 ученика.

Просек  по одељењу на нивоу школе је 23,46 ученика.

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ

ПРВА ПРЕДШКОЛСКА ГРУПА           23 полазника
ДРУГА ПРЕДШКОЛСКА ГРУПА         23 полазника

ПРВИ РАЗРЕД              73         ученика у три одељења

ДРУГИ РАЗРЕД            68         ученика у три одељења

ТРЕЋИ РАЗРЕД            69         ученика у три одељења

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД       72         ученика у три одељења

ПЕТИ РАЗРЕД             76        ученика у три одељења

ШЕСТИ РАЗРЕД          66        ученика у три одељења

СЕДМИ РАЗРЕД          68        ученика у три одељења

ОСМИ РАЗРЕД            70         ученика у три одељења

На почетку школске 2014/2015. у школи су формиране две предшколске групе са 46 полазника и 24 одељења од I до VΙΙΙ разреда са 562 ученика, што укупно чини 608 ученика.

Просек по одељењу на нивоу школе је 23,42 ученика.