Остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину за ученике основних и средњих школа

-  директорима, стручним сарадницима, наставницима и одељењским старешинама

Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије одлучила да се, због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави непосредни образовно- васпитни рад у основним и средњим школама на територији Републике Србије. У циљу оствариваіьа права ученика на образовање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима, кроз остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину, с обзиром на то да привремено обустављање непосредне наставе у школама не значи и обуставжање образовно-васпитног рада са ученицима.

Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину је

17. март 2020. године.

За ученике ,,Распоред наставе"  можете приступити линком на https://www.rasporednastave.gov.rs/

План реализације