Учење на даљину: Алати за припрему завршног испита, пријемног испита, готови тестови

Радна група за образовни софтвер Математичког факултета Универзитета у Београду (http://edusoft.matf.bg.ac.rs)                        бави се унапређивањем наставе математике, рачунарства и информатике кроз развој електронских платформи, стручно усавршавање наставника, као и креирање електронских материјала за реализацију наставе.

Радна група спроводи и подржава истраживања у вези са наставом математике, рачунарства и информатике, а бави се и испитивањем побољшања наставе применом интерактивних наставних садржаја.

Сви креирани наставни материјали, електронски курсеви и софтверски пакети су бесплатни и јавно доступни на адреси:  http://edusoft.matf.bg.ac.rs.

slika danas

Образовне платформе „еЗбирка“, „Завршни испит“ и „Пријемни испит“ настале су у оквиру пројеката Министарства        трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Друштва математичара Србије.

Подршку пројектима пружили су Математички факултет Универзитета у Београду и ГеоГебра Центар Београд.

Све платформе се могу користити на различитим врстама модерних уређаја (персоналним рачунарима, таблетима,        преносивим рачунарима и паметним телефонима) и пружају могућност припреме ученика основних и средњих                     школа за полагање испита. Предложене платформе могу се користити за остваривање образовно-васпитног процеса             учењем на даљину.