ПРОТОКОЛ КРЕТАЊА КРОЗ ШКОЛУ И ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

УЧЕНИЦИ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА УЛАЗЕ У ДВОРИШТЕ ШКОЛЕ НА КАПИЈУ ЛЕВО ОД СТАРЕ ЗГРАДЕ (ЛЕВО ОД АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ) ИЗ ПРВОМАЈКСЕ УЛИЦЕ, А У ШКОЛУ НА УЛАЗ У СТАРУ ЗГРАДУ (ИЗУЗЕВ УЧЕНИКА 2/2 И 4/2, КОЈИ УЛАЗЕ У ШКОЛУ НА УЛАЗ У НОВУ ЗГРАДУ).

УЧЕНИЦИ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА УЛАЗЕ У ДВОРИШТЕ ШКОЛЕ НА КАПИЈУ СА РЕШЕТКАМА ИЗ ПРВОМАЈСКЕ УЛИЦЕ, А У ШКОЛУ НА УЛАЗ У НОВУ ЗГРАДУ (ИЗУЗЕВ ОДЕЉЕЊА 8/3 КОЈИ УЛАЗЕ ДИРЕКТНО У ФИСКУЛТУРНУ САЛУ КРОЗ ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ).