Употреба визира ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ „Др Милан Јовановић Батут”

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ „Др Милан Јовановић Батут”

Др Суботића 5, 11000 Београд, Србија

http://www.batut.org.rs

Поштовани,

          Према подацима из литературе за сада не постоје чврсти докази који указују да употреба визира пружа адекватну заштиту од SARS-CoV-2. Према последњим препорукама WHO и UNICEF-a о коришћењу визира за спречавање преноса SARS-CoV-2, визири се могу користити у ситуацијама када се физичка дистанца не може одржати и у посебним ситуацијама када није могуће носити маску (на пример, код особа са оштећењем слуха, говора и вида, код особа са сметњама у развоју или код здравствених стања и болести која се могу погоршати услед ношење маске). Одлуку о ношењу визира доноси педијатар/изабрани лекар, при чему је неопходно размотрити сваки случај појединачно. Такође, наставници који држе наставу деци са оштећењем слуха, говора и вида, деци са сметњама у развоју или наставници страног језика могу носити визире уз обавезу одржавање физичке дистанце. При употреби визира треба водити рачуна да:

• Визир није потпуна физичка препрека и не обезбеђује заштиту као маска

• Визир треба да покрива цело лице, чврсто пријaња уз стране лица и да се простире испод браде

• Визири за вишекратну употребу морају се правилно очистити (сапуном или детерџентом и водом), дезинфиковати (са 70-90% алкохолом) и чувати након сваке употребе. Треба користити детерџенте који не оштећују оптичка својства визира

•Визир не искључује одржавање физичке дистанце од најмање 1,5 м и континуирано промовисање честе хигијене руку и респираторне хигијене

• Визир треба користити тако да не дође до повређивања деце приликом његовог стављања и ношења.

С поштовањем, В. Д. ДИРЕКТОР-а Доц. др Верица Јовановић

Др Снежана Живковић Перишић

Др Драгана Плавша

Др Марија Милић

Др sc med Маја Стошић

Др Клаудиа Кравић