ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

       Поштовани родитељи,

У складу са чланом 17. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ , бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја Број:022-05-00020/2007-07/1 од 12. 02. 2007. године, обавештавамо све родитеље који су заинтересовани да упишу децу у припремни предшколски програм у ОШ „Петар Кочић“ (у трајању од 4 (четири) сата дневно), да је неопходно да се пријаве у секретаријату школе од 01. 04. 2022.године, сваког радног дана од 9.00 до 14.00 часова (док се групе не попуне).

*За похађање припремног предшколског програма уписују се сва деца у години пред полазак у први разред основне школе - деца рођена од 01. 03. 2016. до 28. 02. 2017. г.

 Све неопходне информације можете добити путем броја телефона 011/21-96-149.

Земун, 30. 03. 2022. г.                                                        директор ОШ „Петар Кочић“

                                                                                                      Славица Лабовић