ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ЂАКА ПРВАКА

 

     Поштовани родитељи будућих ђака првака,

Обавештавамо све заинтересоване родитеље будућих ђака првака да је неопходно да је у моменту када путем еУправе заказују термин за упис и тестирање детета у ОШ, обављен лекарски преглед детета како би школа била у могућност да прибави уверење по службеној дужности да би се процес уписа реализовао у потпуности. ( * Изузетак је лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара. У наведеном случају, приликом уписа неопходно је приложити документ) .

Родитељи који су заинтересовани да им деца буду укључена у продужени боравак у обавези су да при доласку на тестирање доставе школи потврду издату од стране послодавца којом доказују свој радни статус. Потврда треба да садржи контакт послодавца.

                           Земун                                                       директор ОШ „ Петар Кочић“

                30.03.2021. године                                                     Славица Лабовић