Јавни позив-- Школски оброци

Јавни позив

Закључење уговора о јавној набавци

Закључење уговора о јавној набавци 

 (PIB): 101952672

Одлука о додели уговора електрична енергија

ОШ Петар Кочић- Одлука о додели уговора- електрична енергија

ОДЛУКУ о Плану јавних набавки за 2021. годину

ОДЛУКУ

о Плану јавних набавки за 2021. годину

одлука

Јавни позив- Јавна набавка електричне енергије ОШ Петар Кочић

Јавни позив- Јавна набавка електричне енергије ОШ Петар КочићЈавни позив