Обавештење о продуженом боравку за ученике I и II разреда

На основу дописа МПНТР број: 601-00-00027/4/2020-15 од 19. 08. 2020. родитељи чија ће деца бити укључена у продужени боравак у обавези су да до петка, 21. 08. 2020. доставе школи потврду издату од стране послодавца којом доказују да послове морају да обављају у седишту или другим пословним и организационим јединицама.

Потврда треба да садржи и контакт послодавца.

 

Директор школе

Славица Лабовић

Обавештење о упису у први разред, електронско заказивање за тестирање будућих ученика првог разреда

Обавештење о упису у ОШ

Поштовани,

Захваљујемо Вам се што сте исказали интересовање за упис детета у основну школу.

Имајући у виду ситуацију са коронавирусом и како би се избегле гужве по школама, ове године ће се уписивање Вашег ђака у први разред основне школе спроводити само у заказаном термину. Да бисте електронским путем заказали термин за упис, од 28. маја на Порталу еУправа биће омогућена услуга електронског заказивања термина за упис и тестирање детета у ОШ. Услуга ће бити доступна од 28. маја до 10. јула 2020. године, за термине уписа од 1. јуна до 20. јула.

ВАЖНА НАПОМЕНА1! Обављен лекарски преглед је предуслов да се дете упише у први разред. Стога Вас молимо да приступите услузи заказивања термина за упис и тестирање само ако сте већ обавили лекарски преглед детета или сте сигурни да ћете обавити преглед до термина који сте изабрали за упис. Услуга на Порталу ће бити доступна више од месец дана, тако да имате времена за све.

ВАЖНА НАПОМЕНА2! Ове године није потребно да понесете ниједан документ приликом уписа јер ће сви подаци бити прибављени по службеној дужности електронским путем. Изузетак је само лекарско уверење које је дете добило пре 16. марта 2020. године, тј. понесите лекарско уверење ако сте дете водили на преглед пре објављивања ванредног стања или код приватног лекара.

Хвала Вам што користите услуге електронске управе.

Желимо Вашем детету срећан полазак у школу!

С поштовањем,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Канцеларија за ИТ и еУправу

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НАКОН 01. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ

ОРГАНИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

ПОНЕДЕЉАК, 01. јун – ученици ће у школи преузимати тест из српског језика и комбиновани тест, решаваће их кући и попуњене вратити следећи дан у школу и предати одељењском старешини.

Потребно је да сви ученици 01. јуна предају одељењском старешини ђачку књижицу са сликом!

УТОРАК, 02. јун – ученици полажу пробни завршни испит решавањем теста из математике у школи (од 8 до 10 часова).

01 – 05. јунаПОСЕБНИ ЧАСОВИ НАСТАВЕ (часови за поправљање оцена)

Школа ће организовати посебне часове наставе на којима ће ученици имати могућност да поправе оцене из одређених области у оквиру одговарајућег предмета. Посебни часови ће се организовати за мање од 10 ученика по учионици.

Уколико ученик буде желео да похађа посебне часове наставе претходно треба да обавести одељењског старешину.

03 – 15. јун ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Школа ће организовати припремну наставу у складу са исказаним потребама ученика, водећи рачуна о безбедности и здрављу ученика и запослених, а у

складу са препорукама надлежних органа и институција.

Наставници одговарајућих предмета на часовима припремне наставе даће ученицима повратну информацију о томе како су урадили пробни завршни тест.

17,18. и 19. јун 2020. године – ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

ОРГАНИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 7. РАЗРЕДА

08 – 15. јуна ПОСЕБНИ ЧАСОВИ НАСТАВЕ ПО РАЗРЕДИМА

Школа ће организовати посебне часове наставе на којима ће ученици имати могућност да поправе оцене из одређених области у оквиру одговарајућег предмета.

Ученици ће бити благовремено обавештени о терминима часова по разредима. Часови ће трајати један и по сат по разреду са временским размацима између разреда, поштујући мере безбедности.

Опширније: ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НАКОН 01. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ

Дезифекција школе

 У петак 8.05.2020. године, Општина Земун је извршила превентивну дезифекцију просторија ОШ "Петар Кочић" Земун, како би започео рад продуженог боравка

IMG 464414a57df8c18db8bbabcf731971c0 VIMG 9fdce888225ea857669e9dc8be9f9581 VIMG 6a092329e92dc74c450828a512b1c4d7 VIMG c9846aad68594b3cfeb7850f805e14be VIMG a7ebb21b7c1f7e0236ab60d6a835a32a VIMG af5ec6da4cac741877e1f5e90fa3988c VIMG f2206595bf449a86ec627ce51a9555aa V