OБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ ОШ „ ПЕТАР КОЧИЋ“ ЗЕМУН

Поштовани, родитељи и ученици, у петак 30.04.2021. године почиње пролећни распуст, први радни дан је понедељак 10.05.2021. године.

У понедељак 10.05.2021. године на наставу долази А група старијих разреда, млађи разреди прва смена је група А.

Директор ОШ „Петар Кочић“

Славица Лабовић

Обавештење за родитеље- законске заступнике и ученике- настава од 19.04.2021. године

Поштовани родитељи,

У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја ( Број: 601-00- 00027/ 15/ 2021- 15 од 13.04.2021. године) обавештавамо вас о начину организовања и остваривања наставе за ученике од 5. до 8. разредаод 19. априла 2021. године. Настава ће се организовати у складу са Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. години( од 11.08.2021. године) и на основу Правилника о посебном програму образовања и васпитања (од 19.08.2020. године).

Организација рада за ученике у другом циклусу- од 5. до 8. разреда

У току недеље од 19.04.2021. године до 23.04.2021. године, ученици групе Б похађају наставу у школи у понедељак, среду и петак, а наставу на даљину имају у уторак и четвртак.

У току недеље од 19.04.2021. године до 23.04.2021. године, ученици А групе похађају наставу у школи у уторак и четвртак, а наставу на даљину имају у понедељак, среду и петак.

На крају сваке радне недеље мења се редослед долазака у школу и праћења наставе од куће по данима.

ВРЕМЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ( САТНИЦА)

ДРУГИ ЦИКЛУС

ЧАСОВИ ВРЕМЕ
1. 8.00- 8.30
Малиодмор 5 минута
2. 8.35- 9.05
Малиодмор 5 минута
3. 9.10- 9.40
Великиодмор 20 минута
4. 10.00- 10.30
Малиодмор 5 минута
5. 10.35- 11.05
Малиодмор 5 минута
6. 11.10- 11.40

Неопходно је да сви родитељи ученика од 5. до 8. разреда који се одлуче да њихова деца наставу прате он лајн од 19.04.2021. године, попуне анкету коју ће добити од одељењских старешина.

Напомене

  • У случају да родитељи (и други законски заступници) пријаве сумњу на заразу вирусом КОВИД-19 ученици прелазе на праћење наставе на даљину.
  • У просторијама школе обавезно је ношење заштитних маски (прекрива нос и уста) за све ученике и запослене.
  • Приликом уласка у школу обавезан је прелазак преко дезобаријере и дезинфекција руку.

Молимо вас да се у потпуности придржавате прописаних мера како бисмо сачували здравље ученика и запослених.

С поштовањем, Славица Лабовић, директор ОШ „Петар Кочић“

Обавештење за родитеље и ученике о организацији и реализацији наставе на даљину

ОШ “Петар Кочић“

Земун

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

               Поштовани родитељи (и други законски заступници ученика),

Министарство просвете науке и технолошког развоја одлучило је да се, у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, настава у старијим разредима основне школе одвија на даљину у периоду од 15. до 19. марта 2021. године.

Наставна на даљину биће реализована путем школске платформе Microsoft Teams као и путем Јавног медијског сервиса Србије.

Ученици прате наставу на даљину путем школске платформе Microsoft Teams у реалном времену тј. у време када имају часове по важећем распореду, са почетком првог часа у 8 часова. Час траје 45 мин. Између часова мали одмор 5 мин. а после другог часа велики одмор 15 мин. У том временском периоду, док траје настава у складу са распоредом часова, наставник поставља материјале за редовну наставу на школску платформу. Наставник потребан материјал за израду домаћих и других задатака, као и могућих провера знања ученика, поставља на платформу радним данима у периоду од 7.30 до 14.05 часова.

 

р. бр. часа време
1. 8:00 – 8:45
2. 8:50 – 9:35
3. 9:50 – 10:35
4. 10:40 – 11:25
5. 11:30 - 12:15
6. 12:20 -13:05
7. 13:10 – 13:55

 

Уколико ученици искажу потребу, наставник организује часове допунске и додатне наставе.

У складу са добијеним препорукама за организацију рада на даљину предметни наставници су дужни да у Ес дневнику воде евиденцију према већ утврђеном распореду часова и евидентирају одсуство ученика са часа путем наставе на даљину. Ученицима ће бити наглашено на која питања су обавезни да одговоре ОДМАХ, у току часа, чиме се евидентира њихово присуство.

Уколико ученик не располаже потребним материјалним ресурсима, у договору предметног наставника, родитеља и ученика може се користити доступан дигитални канал комуникације или договорити преузимање штампаног материјала у школи у одређеном дефинисаном термину.

Породице које имају двоје или више деце која прате наставу на даљину у реалном времену, у исто време, а немају техничку могућност истовременог праћења наставе нека обавесте одељењског старешину (поруком или мејлом)

Због породица које имају двоје или више деце која прате наставу на даљину, наставници ће постављати материјале на школску платформу како би били доступни ученицима.

 

Оцењивање ученика:

Наставник континуирано примењује различите технике праћења резултата учења. У наредној радној недељи (15-19. март) неће бити физичких долазака ученика и наставника у школу ради оцењивања. Наставници имају могућност да одрже писане провере знања које су заказане за наредну радну недељу путем интернета или да их одложе за наредни период.

 

Безбедност ученика на интернету

Потребно је да родитељи, заједно са наставницима подстичу ученике на поштовање постављених правила комуникације, мере безбедности, водећи рачуна о заштити ученика од било ког вида дигиталног насиља. Наставници неће тражити од ученика да им шаљу видео записе/фотографије у којима се виде ученици како би се спречила било каква врсте злоупотребе деце у виртуелном простору.

_______________________________________________________________________

У наредном периоду, потребно је да родитељ на време обавести одељенског старешину уколико је ученик позитиван на COVID-19 или неко из непосредне близине са којим ученик дели животни простор (чланови породице и сл).

 

У Земуну,                                                              директор школе Славица Лабовић

12.03.2021.г.                                                          

Обавештење за ученике и родитеље

Обавештење за ученике и родитеље  

ОШ "Петар Кочић"
Земун

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

            Драги ученици и родитељи,

Oбавештавамо вас о организацији и реализацији наставе на даљину у ОШ “Петар Кочић“ Земун која ће се одвијати у периоду од 30.11.2020.г. до 18.12.2020. г. Настава у другом полугодишту почиње 18. јануара 2021. г.

            Наставна на даљину биће реализована путем школске платформе Microsoft Teams као и путем Јавног медијског сервиса Србије.

            Ученици прате наставу на даљину путем школске платформе Microsoft Teams у реалном времену тј. у време када имају часове по важећем распореду, са почетком првог часа у 8 часова. Час траје 45 мин. Између часова мали одмор 5 мин. а после другог часа велики одмор 15 мин. У том временском периоду, док траје настава у складу са распоредом часова, наставник поставља материјале за редовну наставу на школску платформу. Наставник потребан материјал за израду домаћих и других задатака, као и могућих провера знања ученика, поставља на платформу радним данима у периоду од 7.30 до 13.30 часова.

р. бр. часа време
1. 8:00 – 8:45
2. 8:50 – 9:35
3. 9:50 – 10:35
4. 10:40 – 11:25
5. 11:30 - 12:15
6. 12:20 -13:05
7. 13:10 – 14:05

У колико ученици искажу потребу, наставник организује часове допунске и додатне наставе.

У Ес Дневнику води се евиденцију према већ утврђеном распореду часова и евидентира се одсуство ученика са часа путем наставе на даљину.     Ученицима ће бити наглашено на која питања су обавезни да одговоре ОДМАХ, у току часа, чиме се евидентира њихово присуство.

            Ученицима ће наставници постављати прецизне и јасне рокове за израду датих задатака, благовремено најављивати провере знања, минимум два дана раније и упознавати ученике са градивом које ће бити предмет провере.

Уколико ученик не располаже потребним материјалним ресурсима, у договору предметног наставника, родитеља и ученика може се користити доступан дигитални канал комуникације или договорити преузимање штампаног материјала у школи у одређеном дефинисаном термину.

Породице које имају двоје или више деце која прате наставу на даљину у реалном времену, у исто време, а немају техничку могућност истовременог праћења наставе нека обавесте одељењског старешину (поруком или мејлом)

Због породица које имају двоје или више деце која прате наставу на даљину, наставници ће постављати материјале на школску платформу како би били доступни ученицима.

Ученици су у обавези:

  • да прате наставу на даљину и да поштују договоре са предметним наставником (одсуство ученика са онлајн наставе се евидентира у Есдневнику)
  • да се труде да не касне са израдом домаћих задатака
  • да материјал, који од наставника добију редовно и на време проуче
  • да предметног наставника или одељенског старешину питају уколико им нешто није јасно
  • да не злоупотребљавају комуникацију непотребним порукама или неформалним разговором који нема везе са градивом
  • уколико неко од наставника, у циљу побољшања квалитета наставе, држи часове у виду видео конференције, а ученик није из техничких разлога у могућности да прати овакав вид наставе, дужан је да на време обавести наставника (у току видео конференције ученик не укључује камеру, а микрофон само на захтев наставника)
  • да редовно прате добијене поруке са званичних мејлова како би редовно и на време били информисани

Оцењивање ученика:

            Наставник континуирано примењује различите технике праћења резултата учења.

Планирани писмени задаци према одлуци предметног наставника уколико се не могу реализовати путем наставе на даљину, могу се одложити за друго полугодиште с тим да се води рачуна о равномерном распореду писмених и контролних провера

Оцене за крај првог полугодишта биће изведене на основу:

- оцена и података о напредовању добијених током досадашњег непосредног рада у школи од почетка школске године, као и

- оцена добијених у наредном периоду до краја полугодишта 18.12.2020. г.

При закључивању оцене за крај првог полугодишта узимају се у обзир све оцене добијене у школи и током наставе на даљину. Оцена је јавна и образложена.

Уколико ученик сматра да има елемената за већу закључну оцену, моћиће да одговара усмено у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера.

Уколико ученик нема потребан број оцена за закључивање оцене, из оправданих разлога, може остати неоцењен. За таквог ученик је неопходно у другом полугодишту планирати додатну подршку.

Ученици ће до петка 11.12.2020.године добити предлог закључних оцена.

Безбедност ученика на интернету

Потребно је да родитељи, заједно са наставницима подстичу ученике на поштовање постављених правила комуникације, мере безбедности, водећи рачуна о заштити ученика од било ког вида дигиталног насиља. Наставници неће тражити од ученика да им шаљу видео записе/фотографије у којима се виде ученици како би се спречила било каква врсте злоупотребе деце у виртуелном простору.

___________________________________________________________________________

У наредном периоду, потребно је да родитељ на време обавести одељенског старешину уколико је ученик позитиван на COVID-19 или неко из непосредне близине са којим ученик дели животни простор (чланови породице и сл).

 

У Земуну,                                                                                   директор школе Славица Лабовић
29.11.2020.г.                                                          

Обавештење о продуженом боравку за ученике I и II разреда

На основу дописа МПНТР број: 601-00-00027/4/2020-15 од 19. 08. 2020. родитељи чија ће деца бити укључена у продужени боравак у обавези су да до петка, 21. 08. 2020. доставе школи потврду издату од стране послодавца којом доказују да послове морају да обављају у седишту или другим пословним и организационим јединицама.

Потврда треба да садржи и контакт послодавца.

 

Директор школе

Славица Лабовић