Обавештење за родитеље и ученике о организацији и реализацији наставе на даљину

ОШ “Петар Кочић“

Земун

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

               Поштовани родитељи (и други законски заступници ученика),

Министарство просвете науке и технолошког развоја одлучило је да се, у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, настава у старијим разредима основне школе одвија на даљину у периоду од 15. до 19. марта 2021. године.

Наставна на даљину биће реализована путем школске платформе Microsoft Teams као и путем Јавног медијског сервиса Србије.

Ученици прате наставу на даљину путем школске платформе Microsoft Teams у реалном времену тј. у време када имају часове по важећем распореду, са почетком првог часа у 8 часова. Час траје 45 мин. Између часова мали одмор 5 мин. а после другог часа велики одмор 15 мин. У том временском периоду, док траје настава у складу са распоредом часова, наставник поставља материјале за редовну наставу на школску платформу. Наставник потребан материјал за израду домаћих и других задатака, као и могућих провера знања ученика, поставља на платформу радним данима у периоду од 7.30 до 14.05 часова.

 

р. бр. часа време
1. 8:00 – 8:45
2. 8:50 – 9:35
3. 9:50 – 10:35
4. 10:40 – 11:25
5. 11:30 - 12:15
6. 12:20 -13:05
7. 13:10 – 13:55

 

Уколико ученици искажу потребу, наставник организује часове допунске и додатне наставе.

У складу са добијеним препорукама за организацију рада на даљину предметни наставници су дужни да у Ес дневнику воде евиденцију према већ утврђеном распореду часова и евидентирају одсуство ученика са часа путем наставе на даљину. Ученицима ће бити наглашено на која питања су обавезни да одговоре ОДМАХ, у току часа, чиме се евидентира њихово присуство.

Уколико ученик не располаже потребним материјалним ресурсима, у договору предметног наставника, родитеља и ученика може се користити доступан дигитални канал комуникације или договорити преузимање штампаног материјала у школи у одређеном дефинисаном термину.

Породице које имају двоје или више деце која прате наставу на даљину у реалном времену, у исто време, а немају техничку могућност истовременог праћења наставе нека обавесте одељењског старешину (поруком или мејлом)

Због породица које имају двоје или више деце која прате наставу на даљину, наставници ће постављати материјале на школску платформу како би били доступни ученицима.

 

Оцењивање ученика:

Наставник континуирано примењује различите технике праћења резултата учења. У наредној радној недељи (15-19. март) неће бити физичких долазака ученика и наставника у школу ради оцењивања. Наставници имају могућност да одрже писане провере знања које су заказане за наредну радну недељу путем интернета или да их одложе за наредни период.

 

Безбедност ученика на интернету

Потребно је да родитељи, заједно са наставницима подстичу ученике на поштовање постављених правила комуникације, мере безбедности, водећи рачуна о заштити ученика од било ког вида дигиталног насиља. Наставници неће тражити од ученика да им шаљу видео записе/фотографије у којима се виде ученици како би се спречила било каква врсте злоупотребе деце у виртуелном простору.

_______________________________________________________________________

У наредном периоду, потребно је да родитељ на време обавести одељенског старешину уколико је ученик позитиван на COVID-19 или неко из непосредне близине са којим ученик дели животни простор (чланови породице и сл).

 

У Земуну,                                                              директор школе Славица Лабовић

12.03.2021.г.                                                          

Обавештење за ученике и родитеље

Обавештење за ученике и родитеље  

ОШ "Петар Кочић"
Земун

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

            Драги ученици и родитељи,

Oбавештавамо вас о организацији и реализацији наставе на даљину у ОШ “Петар Кочић“ Земун која ће се одвијати у периоду од 30.11.2020.г. до 18.12.2020. г. Настава у другом полугодишту почиње 18. јануара 2021. г.

            Наставна на даљину биће реализована путем школске платформе Microsoft Teams као и путем Јавног медијског сервиса Србије.

            Ученици прате наставу на даљину путем школске платформе Microsoft Teams у реалном времену тј. у време када имају часове по важећем распореду, са почетком првог часа у 8 часова. Час траје 45 мин. Између часова мали одмор 5 мин. а после другог часа велики одмор 15 мин. У том временском периоду, док траје настава у складу са распоредом часова, наставник поставља материјале за редовну наставу на школску платформу. Наставник потребан материјал за израду домаћих и других задатака, као и могућих провера знања ученика, поставља на платформу радним данима у периоду од 7.30 до 13.30 часова.

р. бр. часа време
1. 8:00 – 8:45
2. 8:50 – 9:35
3. 9:50 – 10:35
4. 10:40 – 11:25
5. 11:30 - 12:15
6. 12:20 -13:05
7. 13:10 – 14:05

У колико ученици искажу потребу, наставник организује часове допунске и додатне наставе.

У Ес Дневнику води се евиденцију према већ утврђеном распореду часова и евидентира се одсуство ученика са часа путем наставе на даљину.     Ученицима ће бити наглашено на која питања су обавезни да одговоре ОДМАХ, у току часа, чиме се евидентира њихово присуство.

            Ученицима ће наставници постављати прецизне и јасне рокове за израду датих задатака, благовремено најављивати провере знања, минимум два дана раније и упознавати ученике са градивом које ће бити предмет провере.

Уколико ученик не располаже потребним материјалним ресурсима, у договору предметног наставника, родитеља и ученика може се користити доступан дигитални канал комуникације или договорити преузимање штампаног материјала у школи у одређеном дефинисаном термину.

Породице које имају двоје или више деце која прате наставу на даљину у реалном времену, у исто време, а немају техничку могућност истовременог праћења наставе нека обавесте одељењског старешину (поруком или мејлом)

Због породица које имају двоје или више деце која прате наставу на даљину, наставници ће постављати материјале на школску платформу како би били доступни ученицима.

Ученици су у обавези:

  • да прате наставу на даљину и да поштују договоре са предметним наставником (одсуство ученика са онлајн наставе се евидентира у Есдневнику)
  • да се труде да не касне са израдом домаћих задатака
  • да материјал, који од наставника добију редовно и на време проуче
  • да предметног наставника или одељенског старешину питају уколико им нешто није јасно
  • да не злоупотребљавају комуникацију непотребним порукама или неформалним разговором који нема везе са градивом
  • уколико неко од наставника, у циљу побољшања квалитета наставе, држи часове у виду видео конференције, а ученик није из техничких разлога у могућности да прати овакав вид наставе, дужан је да на време обавести наставника (у току видео конференције ученик не укључује камеру, а микрофон само на захтев наставника)
  • да редовно прате добијене поруке са званичних мејлова како би редовно и на време били информисани

Оцењивање ученика:

            Наставник континуирано примењује различите технике праћења резултата учења.

Планирани писмени задаци према одлуци предметног наставника уколико се не могу реализовати путем наставе на даљину, могу се одложити за друго полугодиште с тим да се води рачуна о равномерном распореду писмених и контролних провера

Оцене за крај првог полугодишта биће изведене на основу:

- оцена и података о напредовању добијених током досадашњег непосредног рада у школи од почетка школске године, као и

- оцена добијених у наредном периоду до краја полугодишта 18.12.2020. г.

При закључивању оцене за крај првог полугодишта узимају се у обзир све оцене добијене у школи и током наставе на даљину. Оцена је јавна и образложена.

Уколико ученик сматра да има елемената за већу закључну оцену, моћиће да одговара усмено у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера.

Уколико ученик нема потребан број оцена за закључивање оцене, из оправданих разлога, може остати неоцењен. За таквог ученик је неопходно у другом полугодишту планирати додатну подршку.

Ученици ће до петка 11.12.2020.године добити предлог закључних оцена.

Безбедност ученика на интернету

Потребно је да родитељи, заједно са наставницима подстичу ученике на поштовање постављених правила комуникације, мере безбедности, водећи рачуна о заштити ученика од било ког вида дигиталног насиља. Наставници неће тражити од ученика да им шаљу видео записе/фотографије у којима се виде ученици како би се спречила било каква врсте злоупотребе деце у виртуелном простору.

___________________________________________________________________________

У наредном периоду, потребно је да родитељ на време обавести одељенског старешину уколико је ученик позитиван на COVID-19 или неко из непосредне близине са којим ученик дели животни простор (чланови породице и сл).

 

У Земуну,                                                                                   директор школе Славица Лабовић
29.11.2020.г.                                                          

Обавештење о продуженом боравку за ученике I и II разреда

На основу дописа МПНТР број: 601-00-00027/4/2020-15 од 19. 08. 2020. родитељи чија ће деца бити укључена у продужени боравак у обавези су да до петка, 21. 08. 2020. доставе школи потврду издату од стране послодавца којом доказују да послове морају да обављају у седишту или другим пословним и организационим јединицама.

Потврда треба да садржи и контакт послодавца.

 

Директор школе

Славица Лабовић

Обавештење о упису у први разред, електронско заказивање за тестирање будућих ученика првог разреда

Обавештење о упису у ОШ

Поштовани,

Захваљујемо Вам се што сте исказали интересовање за упис детета у основну школу.

Имајући у виду ситуацију са коронавирусом и како би се избегле гужве по школама, ове године ће се уписивање Вашег ђака у први разред основне школе спроводити само у заказаном термину. Да бисте електронским путем заказали термин за упис, од 28. маја на Порталу еУправа биће омогућена услуга електронског заказивања термина за упис и тестирање детета у ОШ. Услуга ће бити доступна од 28. маја до 10. јула 2020. године, за термине уписа од 1. јуна до 20. јула.

ВАЖНА НАПОМЕНА1! Обављен лекарски преглед је предуслов да се дете упише у први разред. Стога Вас молимо да приступите услузи заказивања термина за упис и тестирање само ако сте већ обавили лекарски преглед детета или сте сигурни да ћете обавити преглед до термина који сте изабрали за упис. Услуга на Порталу ће бити доступна више од месец дана, тако да имате времена за све.

ВАЖНА НАПОМЕНА2! Ове године није потребно да понесете ниједан документ приликом уписа јер ће сви подаци бити прибављени по службеној дужности електронским путем. Изузетак је само лекарско уверење које је дете добило пре 16. марта 2020. године, тј. понесите лекарско уверење ако сте дете водили на преглед пре објављивања ванредног стања или код приватног лекара.

Хвала Вам што користите услуге електронске управе.

Желимо Вашем детету срећан полазак у школу!

С поштовањем,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Канцеларија за ИТ и еУправу

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НАКОН 01. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ

ОРГАНИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

ПОНЕДЕЉАК, 01. јун – ученици ће у школи преузимати тест из српског језика и комбиновани тест, решаваће их кући и попуњене вратити следећи дан у школу и предати одељењском старешини.

Потребно је да сви ученици 01. јуна предају одељењском старешини ђачку књижицу са сликом!

УТОРАК, 02. јун – ученици полажу пробни завршни испит решавањем теста из математике у школи (од 8 до 10 часова).

01 – 05. јунаПОСЕБНИ ЧАСОВИ НАСТАВЕ (часови за поправљање оцена)

Школа ће организовати посебне часове наставе на којима ће ученици имати могућност да поправе оцене из одређених области у оквиру одговарајућег предмета. Посебни часови ће се организовати за мање од 10 ученика по учионици.

Уколико ученик буде желео да похађа посебне часове наставе претходно треба да обавести одељењског старешину.

03 – 15. јун ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Школа ће организовати припремну наставу у складу са исказаним потребама ученика, водећи рачуна о безбедности и здрављу ученика и запослених, а у

складу са препорукама надлежних органа и институција.

Наставници одговарајућих предмета на часовима припремне наставе даће ученицима повратну информацију о томе како су урадили пробни завршни тест.

17,18. и 19. јун 2020. године – ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

ОРГАНИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 7. РАЗРЕДА

08 – 15. јуна ПОСЕБНИ ЧАСОВИ НАСТАВЕ ПО РАЗРЕДИМА

Школа ће организовати посебне часове наставе на којима ће ученици имати могућност да поправе оцене из одређених области у оквиру одговарајућег предмета.

Ученици ће бити благовремено обавештени о терминима часова по разредима. Часови ће трајати један и по сат по разреду са временским размацима између разреда, поштујући мере безбедности.

Опширније: ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НАКОН 01. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ